תיק החונכות

נושאי המפגש השבועי, תיעוד מפגשים ותדריכי חונכות

נושאי המפגש השבועי לפי חודשים

1.נושאי המפגש השבועי לחודש ספטמבר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש ספטמבר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

2.נושאי המפגש השבועי לחודש אוקטובר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש אוקטובר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

3. נושאי המפגש השבועי לחודש נובמבר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש נובמבר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש דצמבר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש דצמבר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש ינואר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש ינואר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש פברואר

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש פברואר

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש מרץ

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש מרץ

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש אפריל

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש אפריל

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש מאי

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש מאי

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

4. נושאי המפגש השבועי לחודש יוני

קובץ הורדה למחשב האישי בנושאי המפגש השבועי לחודש יוני

הקובץ מציג  בפניך החונך את הנושאים שיש לדון עליהם במפגשים השבועיים של החודש.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

תיעוד מפגשי חונכות

1. תיעוד מפגש שבועי חונך- מתמחה

הטופס מיועד לתיעוד המפגש השבועי שבין החונך והמתמחה.

התיעוד בטופס מהווה כלי חשוב לראיה רפלקטיבית ולגיבוש ועיצוב זהותו המקצועית של המורה.

עותק אחד מהטופס ישאר אצל החונך והעותק השני ימסר למתמחה.

2. תיעוד סיכום חודשי מפגשי חונך- מתמחה

הטופס מיועד לסיכום של המפגשים השבועיים שבין החונך למתמחה.

התיעוד בטופס מסייע לראות את הכיוונים והדגשים שניתנו במהלך החניכה דבר שאמור לסייע  בתכנון המהלכים והדגשים הנוספים הנצרכים להמשך החניכה..

עותק אחד של הטופס ישאר אצל החונך והעותק השני ימסר למתמחה.

3. שאלון מקדים לתיאום ציפיות

קובץ הורדה למחשב האישי ובו שאלון מקדים לתיאום הצפיות שבין החונך למתמחה.

הקובץ מציג שאלות למתמחה ולחונך, התשובות  לשאלות יהיו הבסיס לתיאום הצפיות.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. הן של החונך והן של המתמחה.

4. ארבעת השלבים לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה

קובץ להורדה ובו הנחיות לחונך כיצד להיערך  לצפייה בשיעורו של המתמחה.

בקובץ מפורטים ארבעה שלבים הקשורים בתצפית ובמשוב לשיעוריו של המתמחה.

רצוי מאוד להכיר את התהליך המוצע ולהיעזר בו: בהכנה לתצפית , בתצפית ובמשוב שלאחר התצפית.  

5. דו"ח מלווה צפייה בשיעורו של המתמחה

קובץ להורדה ובו טופס לתיעוד הצפייה בשיעורו של המתמחה (הטופס מתאים הן לצפיית החונך והן לצפיית מנהל ביה"ס)

בקובץ מקום לתיעוד ההכנה לצפיה לצפייה עצמה ולמשוב שאחריה

עותק אחד של הדו"ח ישמר בתיקו האישי של המתמחה ועותק שני ימסר למתמחה.

6 תיכנון רצף שיעורים

טופס לתכנון רצף שיעורים שנתי ותקופתי 

טופס זה אמור לסייע בתכנון המסגרת השנתית ללמידה….

7. כלי לניתוח אירוע של מתמחה

קובץ הורדה למחשב ובו כלי המציע דרך כיצד לנתח אירוע של מתמחה

1.תדריך למפגש הכנה חונך ומנהל ביה"ס

 

קובץ הורדה למחשב האישי ובו הדרכה למפגש הכנה שבין החונך למנהל ביה"ס

הקובץ מציג  בפניך החונך את מטרות המפגש ואת הנושאים שיש לדון עליהם.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

2. תדריך למפגש הכירות חונך ומתמחה

קובץ הורדה למחשב האישי ובו הדרכה למפגש הכנה שבין החונך למתמחה.

הקובץ מציג  בפניך החונך את מטרות המפגש ואת הנושאים שיש לדון עליהם.

בצד כל נושא נמצאת תיבת סימון בה תוכל לסמן את מה שכבר בוצע.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. 

3. כלי להערכת מורים מתמחים בבית הספר

הכלי מותאם לכלי להערכת עו"ה ומורכב מארבעה ממדים המכילים תבחינים שונים הקשורים לאותו ממד. 

הכלי נועד לסייע בתהליך הערכתו של המתמחה. 

חשוב שהמתמחה ילמד את ארבעת הממדים ואת התבחינים המוכלים בהם לקראת תהליך הערכה.

4. תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה

הכלי  מציג תמונת מצב של כלל תוכניות הלימודים בכל שכבת גיל. הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

הכלי כולל חומרי למידה, יחידות הוראה וסרטוני הדרכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון את אופני הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית.

5.מפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה

המפה היא כלי מדידה להערכת  מתמחים וכן למורים המועמדים לקביעות

6. מפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה בחינוך גופני

המפה היא כלי מדידה להערכת מתמחים  בהוראה ון למורים המועמדים לקביעות בחינוך הגופני

7.מפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה במרכזי מחוננים ומצטיינים

המפה היא כלי מדידה להערכת מתמחים  בהוראה ון למורים המועמדים לקביעות במרכזי מחוננים ומצטיינים

8.מפת הממדים להערכת מורים ומורות

המפה היא כלי מדידה להערכת  מורים ומורות בביה"ס

9.מפת הממדים להערכת מעצבת של מורים ומורות - תיאורים התנהגותיים

תיאורים..

0. שאלון מקדים לתיאום צפיות חונך ומתמחה

קובץ הורדה למחשב האישי ובו שאלון מקדים לתיאום הצפיות שבין החונך למתמחה.

הקובץ מציג שאלות למתמחה ולחונך, התשובות  לשאלות יהיו הבסיס לתיאום הצפיות.

רצוי מאוד לשמור את הקובץ במחשב האישי. הן של החונך והן של המתמחה.