תיק החונכות

שגרה ברוכה

לקראת הבאות

שאלון מקדים לתאום צפיות

שאלות הכנה למתמחה ולחונך לפני תיאום צפיות

תיעוד של מפגשי החונכות- שבועי

טופס לתיעוד המפגש השבועי חונך ומתמחה

תיעוד של מפגשי החונכות - חודשי

טופס לתיעוד מפגשי החונכות סכום חודשי

תיעוד צפיה במהלך השיעור

טופס לתיעוד תצפית במהלך שיעורו של המתמחה

תיעוד שיחת משוב לאחר צפיה בשיעור

טופס לתיעוד תצפית בשיעורו של המתמחה

שאלות לשיח פדגוגי ממשב

אוסף שאלות מומלצות לעריכת משוב למתמחה

טופס משוב אמצע השנה

טופס למילוי משוב אמצע השנה

מפת ממדים

למשוב אמצע השנה ולהערכה מסכמת

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות