תצפית שניה ומשוב מחצית הראושנה

תצפית שנייה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה