תצפית שנייה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

  • קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה ובה הדגשתי בפני המתמחה את המצופה ממנו לאור מסקנות המשוב של התצפית הראשונה.
  • רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי מדדי ההערכה של הכלי להערכת מתמחים.
  • צפיתי בשיעור של המתמחה ומלאתי דו"ח צפייה.
  • קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)
  • המתמחה הציג בפני את היערכותו לקראת תצפית המנהל בשיעור.
  • תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת המוערך בדו"ח צפייה בשיעור
  • התיעוד נמסר לידי המתמחה ונישמר בתיקו האישי  של המתמחה בביה"ס.
גלילה לראש העמוד