שיחה מקדימה לתצפית החונך

מטרת השיחה המקדימה

  • קבלת מידע מהמתמחה על  השיעור ומטרותיו
  • הצבת ציפיותי המוקדמות בפני המתמחה לקראת תהליך ההערכה ולעמוד על היערכות של המתמחה לשיעור.