שיחה מקדימה לתצפית החונך

מטרת השיחה המקדימה

  • קבלת מידע מהמתמחה על  השיעור ומטרותיו
  • הצבת ציפיותי המוקדמות בפני המתמחה לקראת תהליך ההערכה ולעמוד על היערכות של המתמחה לשיעור.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות