שיחת המשוב

מאפייני שיחת המשוב

  • שיחת המשוב שלאחר התצפיות אמורה להתנהל ברגישות ובהכלה.
  • בשיחה זו אני נדרש לאתר את נקודות החוזק של המתמחה, להחמיא לו ולהעצים אותו אישית ומקצועית.
  • בשיחה זו אני נדרש לאתר את הנקודות לשיפור ולהעמיד אותן כאתגר וכיעד למתמחה.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות