תצפית רביעית ומשוב מחצית שנייה

תצפית רביעית ומשוב במחצית השנייה