תצפית רביעית ומשוב במחצית השנייה

  • קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב התצפית השלישית.
  • צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.
  • קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)
  • המתמחה הציג בפני את היערכותו לקראת תצפית השנייה של המנהל בשיעור.
  • תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת המוערך בדו"ח צפייה בשיעור
  • התיעוד נמסר לידי המתמחה ונישמר בתיקו האישי  של המתמחה בביה"ס.
גלילה לראש העמוד