מילון סטאז׳קל

אירגון המייצג את העובדים אל מול המעסיק, בנושאי  תנאי שכר, רווחה, וביטחון תעסוקתי.

 להסתדרות המורים לחצו כאן

  לארגון המורים לחצו כאן.

אישור העסקה הוא אישור על נתוני ההעסקה של עובד ההוראה בשנת הלימודים הנוכחית. שם המוסד המעסיק מס' השעות וכו' לקבלת הדרכה להנפקת האישור לחצו כאן

שימו לב!!! רצוי מאוד שכבר בפגישה הראשונה עם המנהל לפני קבלת האישור ממשרד החינוך תתעדו את סיכום הפגישה עם המנהל להדרכה לחצו כאן

טופס מקוון לרישום כעובד הוראה במשרד החינוך.

רישום זה מיועד למי שאינו בוגר מכללה להוראה בישראל המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולבוגרי מכללות שהמכללה לא העבירה את נתוני ההכשרה שלהם למשרד החינוך.

עליכם להגיש את הבקשה באופן מקוון לחצו כאן  לטופס המקוון

 לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בפורמט PDF בלבד.

מסמכי חובה

 • צילום תעודת זהות 

 • טופס ויתור סודיות

 • מסמכי השכלה חתומים על ידי מנהל בית הספר (תעודת תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים או אחת החלופות המפורטות במסך בקשה לרישום עובד הוראה).

מסמכים לצורך הכרה בוותק

לצורך הכרה בשנות ותק יש לשלוח אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ובנוסף יש לצרף "דוח מעסיקים" מביטוח לאומי. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להכיר בוותק. את המסמכים הללו יש לסרוק יחד כקובץ אחד ולצרפם במסך בקשה לרישום עובד הוראה. יש לסרוק את המסמכים כקובץ אחד.

מסמכים שאינם מסמכי חובה

אם קיימים מסמכי העסקה קודמת, יש לצרפם כשהם חתומים על ידי מנהל בית הספר.

לתשומת ליבכם,

 • לאחר צירוף המסמכים יש לבצע שמירה.

 • אם קיבלתם על המסך הודעה בנוסח: הינך רשום כעובד הוראה, לצורך מילוי שאלון עליך לפנות למרכז שירות ומידע ארצי לעדכון אמצעי הקשר, הצטיידו בתעודת זהות ועדכנו את אמצעי הקשר במוקד לצורך מילוי השאלון.

עם שמירת בקשתכם לרישום הבקשה תועברו לאישור מנהל בית הספר שצוין בבקשה.

כ-48 שעות לאחר אישור הבקשה על ידי המנהל, תקבלו הודעה בדוא"ל או במסרון, שלפיה אושרה בקשתכם לקבלת סיסמה למערכות משרד החינוך.

לתשומת ליבכם, הבעת רצון מצד המנהל אין משמעה התחייבות להעסקה.

תגמול ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" למורה שחונך מתמחה.

התשלום הוא בתלוש המשכורת של החונך.

התעריפים:

 • חונכות של מתמחה אחד: 2.4% מהשכר המשולב.
 • חונכות של שני מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת. 4.8% מהשכר המשולב.
 • חונכות של שלושה מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר המשולב.
 • מומלץ ששעה משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".
 • כדי שהחונך יקבל את הגמול חובה על המנהל לדווח עליו במערכת השיבוץ שבפורטל מוסדות החינוך
 • להדרכה כיצד עושים זאת לחצו כאן

עובדת הוראה ותיקה המלווה את המתמחה בהוראה לווי פדגוגי, חברתי וארגוני במהלך שנת ההתמחות.

 1. בעלת ידע וניסיון של ארבע שנות הוראה לפחות ובעלת ידע בתחומי הדעת שהמתמחה מלמדת.
 2. מודעת לחשיבות של שילוב המתמחה בגן הילדים ומשמשת איש הקשר של המתמחה עם המפקחת.
 3. בעלת יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית מקצועית למתמחה ולשמש כתובת לשאלות ולהתלבטויות, ומהווה מקור להעצמה.
 4. החונכת תהיה מועסקת בגן ילדים באותו יישוב  בו מועסקת המתמחה.
 5. לתנאים נוספים לחונכות  לחצו כאן חשוב מאוד  !!!  

 

גננת מלווה הוא עמיתה מנוסה המלווה את הגננת החדשה  לאחר שנת ההתמחות בהיקף של 20 שעות בשנה ומספקת לה תמיכה מקצועית-דידקטית, חברתית ורגשית.

המלווה מסייעת לגננת החדשה להיקלט בעבודה בדרך של טיפוח היכולות החיוניות לעבודתה. להרחבה לחצו כאן

כדי שהחונך יקבל את גמול החונכות בתלוש המשכורת  חובה על המנהל או  מפקחת הגן לדווח על החונכים  במערכת השיבוץ שבפורטל מוסדות החינוך

להדרכה כיצד עושים זאת לחצו כאן.

משוב לשיעור אותו ממלא החונך או המנהל בעקבות תצפית במתמחה.

דרגת שכר של המורה נקבעת  בהתאם להשכלה האקדמית או להכשרה הפדגוגית, שבגינן העביר עובד ההוראה את התעודות והאישורים הנדרשים

וכן בהתאם לוותק בהוראה שצבר.

 חישוב דרגת ההשכלה מתבצע בהתאם לתנאי ההעסקה של עובד ה​הוראה ולרפורמות שאליהן שייך.

  להרחבה לחצו כאן

אתר הדרכה מקצועי לחונכים מיסודה של עירית שריג אחראית תחום חונכים במשרד החינוך ורכזת יחידת כניסה להוראה, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית

לאתר לחצו כאן

מספר השנים שעבד עובד ההוראה המוכרות לוותק במשרד החינוך

להרחבה לחצו כאן

בכל מוסד אקדמי להוראה קיימת יחידה המרכזת את נושא הכניסה להוראה: סדנאות למתמחים, לחונכים ולמורים החדשים.

ליחידות השונות לחצו כאן

להלן הקריטריונים למוסדות המוכרים להתמחות בהוראה:

 • העסקה ישירה במוסדות חינוך רשמיים או במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.
 • העסקה בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה.
 • העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.
  העסקה במסגרת תוספתית מאושרת להתמחות שקיבלה אישור.  

הבהרה חשובה !
העסקה בשליש משרה – העסקה ישירה בפחות משליש משרה איננה מצטרפת לכדי שליש עם העסקה במסגרת "מסגרות תוספתיות" שכן אין להעסיק עובד הוראה בפחות משליש משרה

 • לצפיה בתדריך מוסדות מוכרים לחצו כאן
 • לצפיה בתדריך התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

לרשימת המוסדות המוכרים  בתשפ"ג לחצו כאן

לאיתור סמל מוסד לחצו כאן

מוקד תמיכה  של משרד החינוך הניתן הנמצא בפורטל עובדי הוראה

הטלפון הוא 6552* 

כדאי להכיר התמיכה ניתנת במגוון תחומים 

לפירוט זמני השרות והשלוחות לחצו כאן 

מורה בתכנית "אופק חדש" שסיים את שנת הסטאז' בהצלחה מחוייב בהשתלמות בת 30 שעות במוסד אקדמי וכן בלווי 20 שעות של מורה מלווה ללא חובת הערכה.

להרחבה לחצו כאן

 עובד הוראה בעל ותק של לפחות ארבע שנים בהוראה בפועל במוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי,

החונך מלווה את המתמחה בהוראה מבחינה פדגוגית, חברתית וארגונית במהלך שנת ההתמחות בהוראה.  

החונך זכאי לגמול חונכות בהתאם לקבוע בהסכמי השכר.

 להרחבה לחצו כאן

עיין ערך "גמול חונכות" 

מורה מלווה הוא מורה עמית בעל ותק של לפחות ארבע שנים בהוראה בפועל במוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי,

תפקידו הוא ללוות את עובד הוראה המתחיל לאחר שנת ההתמחות (בהיקף של 20 שעות בשנה)

 •  המלווה מספק למורה המתחיל תמיכה מקצועית-דידקטיתחברתית ורגשית.
 • המלווה מסייע לעובד ההוראה המתחיל להיקלט בעבודה בדרך של טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו.
 • המורה המלווה יקבל תשלום בגין ביצוע שעות הליווי מהמוסד האקדמי בו לומד עובד ההוראה המתחיל.

להרחבה לחצו כאן

להלן הקריטריונים למסגרות המאושרות להתמחות בהוראה:

 • כל בי"ס שיש לו סמל מוסד מאושר להתמחות ובתנאי שהמתמחה מקבל  שעות תקן
 • בכל שנה מתפרסמת רשימה של  אירגונים ומוסדות המוכרים להתמחות בהוראה. בשעות תוספתיות

לרשימת המוסדות המוכרים  בתשפ"ג  לחצו כאן

שימו לב!!

כל המסגרות התוספתיות רלוונטיות רק לעבודה בחינוך הרשמי – כלומר יסודי וחטיבות.

המורים בתיכונים תמיד מועסקים על ידי בעלויות [רשויות, רשתות, עמותות וכד'] אך הם צריכים תמיד להיות מדווחים במערכת עוש"ר.

כלומר, שאם לצורך העניין אחת המסגרות הללו שאושרו להתמחות תעסיק מתמחים בתיכון, זה בסדר , כל זמן שהוא גם מדווח על ידי מנהל/ת בית הספר במערכת עוש"ר

מסמכים המעידים על השכלתו של עובד ההוראה כשהם חתומים נאמן למקור על ידי מנהל ביה"ס או המוסד שהנפיק את המסמך

לדוגמה לחצו כאן

מסמך ובו תכנון ההוראה של  של המורה לשיעור

לדוגמאות לחצו כאן

מאגר מקוון של חיפוש ומציאת  עבודה בהוראה. שמופעל על ידי  משרד החינוך המאגר מתאים רק למי שיש שם משתמש וסיסמה במשרד החינוך

למאגר ואופן השימוש בו לחצו כאן

לסרטון הדרכה לחצו כאן

מערכת עוש"ר היא מערכת שיבוץ של עובדי הוראה שאינם רשמיים 

להכרת המערכת ולקישור הכניסה אליה לחצו כאן

מפקח מקצועי ראשי של משרד החינוך האחראי על תוכניות הלימודים של המקצוע עליו הוא ממונה

מדריכים רפרנטים במחוזות משרד החינוך – המתאמים בין מחוזות משרד החינוך לבין המתמחים ומוסדות הכשרת המתמחים. 

לרשימה המדריכים לחצו כאן

מחווני הערכה להערכת מתמחים של משרד החינוך

 למפות הממדים לחצו כאן

המפות השונות נמצאות באמצע העמוד שנפתח!!!

משוב על המתמחה שממלאים אותו מנהל ביה"ס או מפקחת גני הילדים, החונך והמתמחה  עד ה 15 לינואר בשנת ההתמחות לדוגמאות: 

למורים ומורות  בביה"ס לחצו כאן

למתמחה בגן הילדים לחצו כאן

למתמחה בגן הילדים בחינוך המיוחד לחצו כאן

משוב לשיעור בעקבות תצפית במתמחה.

להרחבה לחצו כאן

מתמחה בחינוך הרשמי הוא: כל מי שעומד בתנאים שלהלן במצטבר (כל התנאים חייבים להתקיים):

 1. כל עו"ה בשנת ההוראה הראשונה שלו במערכת החינוך וכל עוד לא קיבל פטור מהתמחות או סיים
 2. התמחות בהצלחה.
 3. מועסק בהוראה בפועל לתקופה של שישה חודשים לפחות מראש, באותה שנת לימודים או בשתי
 4. תקופות לפחות של שלושה חודשים מראש, כל תקופה. תקופות קצרות משלושה חודשים, לא מוכרות
 5. כתקופת התמחות.
 6. מועסק בהוראה בפועל, בהיקף שליש משרה לפחות.
 7. מועסק בהוראה בפועל במסגרות העסקה המאושרות להתמחות.
 8. משתתף בסדנת התמחות במוסד אקדמי.
 9. תקופת ההתמחות מלווה על ידי חונך אשר מעריך את עבודת המתמחה באמצע השנה ובסיום שנת ההתמחות.

 בשנת ההתמחות חובה להשתתף בסדנת סטאז' בהיקף של 2 ש"ש לאורך כל השנה באחת המכללות לחינוך או . באוניברסיטאות.

בבתי ספר מרובי מתמחים ניתן לקיים סדנת התמחות ב"חממה" בבית הספר או ברשות המקומית.

הסדנה תומכת במתמחה בשנת העבודה הראשונה, מפגש בקבוצה קטנה של עמיתים המצויים במצב דומה ומספקת הזדמנות לשיתוף עם אחרים.

משתתפי הסדנה חולקים את התנסויותיהם, קשייהם ודרכי ההתמודדות שבחרו.

לסוגי הסדנאות לחצו כאן

אתר המלווה את המתמחים והחונכים  לאורך שנת ההתמחות.

 ממשקי האתר בנויים בצורה ידידותית וקלה  למשתמש 

לסטאז'קל לחצו כאן

באתר הסטאז'קל  נמצא הבית של החונכים- שהוא אתר הדרכה מקצועי לחונכים מיסודה של עירית שריג אחראית תחום חונכים במשרד החינוך ורכזת היחידה לכניסה להוראה באוניברסיטת ירושלים.

לאתר לחצו כאן

כל סטודנט מקבל במכללה או באוניברסיטה שבה הוא לומד שם משתמש וסיסמה לשימוש בנתונים הקשורים במוסד הלימודים שבו הוא לומד.

כל עובד הוראה מקבל ממשרד החינוך שם משתמש וסיסמה לשימוש בנתונים שלו במשרד החינוך.

לאופן קבלת הסיסמה לחצו כאן

מורה בתכנית "אופק חדש" שסיים את שנת הסטאז' בהצלחה מחוייב בהשתלמות בת 30 שעות במוסד אקדמי וכן בלווי 20 שעות של מורה מלווה ללא חובת הערכה.

להרחבה לחצו כאן

פורטל מוסדות חינוך הוא הבית הדיגיטלי שבנה משרד החינוך. הפורטל תומך בשגרת הניהול של הגנים ובתי הספר ומרכז במקום אחד את המידע, השירותים ומערכות הדיווח הרלוונטיות לכניסה לפורטל לחצו כאן

פורטל עובדי הוראה הוא פורטל המיועד לעובדי הוראה, הכולל מידע כללי בשלושה מרחבים מרחב מנהלי  מרחב פדגוגי  ופיתוח מקצועי והדרכה למידע אישי, הפקת אישורים מקוונים, קבלת התראות,

בפתיחת פניות מקוונות יש צורך להזדהות באמצעות  קוד משמש וסיסמה של משרד החינוך.

לכניסה לפורטל לחצו כאן

תכנית רג"ב–  ראש גדול בהוראה 

תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
להכרת התכנית לחצו כאן

למתמחים בהוראה בוגרי תכנית המצוינים.

קיימת תכנית התמחות יחודית .

להכרת התכנית ועל כל שאלה תשובה לחצו כאן

 

רפרנט האגף לבוגרי תוכנית רג"ב הוא:

איתן שורץ

דוא"ל [email protected]

טלפון 050-6503913

שאלון מקוון לפתיחת תיק במשרד החינוך.

את השאלון הזה יכול למלא רק מי שיש שם משתמש וסיסמה של משרד החינוך.

לשאלון לחצו כאן

למי שאין קוד וסיסמה לחצו כאן להדרכה 

שיעור בו התלמידים והמורה לא נמצאים באותו מרחב גאוגרפי ולא עוסקים בתהליך הלמידה בו זמנית. כך שאין אינטראקציה בזמן אמת עם המלמד ושאר הלומדים. לדוגמה: משימות לימוד עם תוכן מקוון שבו כל לומד נכנס בזמן המתאים לו.

שיעור בו התלמידים והמורה לא נמצאים באותו מרחב גאוגרפי אך הם לומדים באותו הזמן ביחד לדוגמה: שיעור בשידור חי (בזמן אמת)  ב"זום".

שעות שבהן עובד ההוראה נמצא לפני הכיתה.

שעות שבעבורם משלמים למלמד רק על השעות שלימד בפועל ללא חופשות.

שעות אלו לא מוכרות לשנת התמחות

שעת הוראה היא כ 45 דקות

שעות מילוי מקום שהתגמול עליהן הוא על בסיס שעתי הן שעות אפקטיביות  דהיינו שעות שבעבורם משלמים למלמד רק על השעות שלימד בפועל ללא חופשות

שעות אלו לא מוכרות לשנת התמחות.

שעות מילוי מקום שהן שעות תקן (החלפת מורה בחופשת לידה) – מוכרות לצורך התמחות בהוראה.

שעות שבהן עובד ההוראה מלמד  תלמיד באופן פרטני או בקבוצה קטנה של עד חמישה תלמידים.

שעות שבהן עובד ההוראה שוהה בבית הספר למטרת ישיבות, הכנת חומרי למידה, מפגשים עם הורים ובדיקת עבודות ומבחנים.

שעות הוראה בתוך מערכת השעות השבועית  שמקבל בית הספר ממשרד החינוך או מהעריה לכל כיתה .

בשעות התקן משלמים למורה גם על חופשות כולל החופש הגדול  

השעות משולמות על פי דרגתו של המורה ועל פי אחוזי המשרה אותה הוא מלמדשעות אלו מוכרות לשנת ההתמחות.

תאום ציפיות הוא מעיין חוזה (בעל פה או בכתב) שמטרתו ליצור בהירות בתוך מערכת היחסים, בין אדם לזולתו.

בתאום הציפיות כל צד מבהיר מהם הדברים החשובים בעיניו ובאיזה אופן הוא מצפה שינתן להם ביטוי מעשי.

לתאום צפיות בין מנהל ביה"ס למתמחה לחצו כאן

לתאום צפיות בין החונך למתמחה לחצו כאן

הכנה שעורך החונך למתמחה לקראת צפיה בשיעור 

להכרת התהליך לחצו כאן

תואר ראשון שני או שלישי ממוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה תואר מחו"ל צריך להיות מוכר ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל  

במקרים מסוימים על עובד ההוראה לבצע תיאום ביטוח לאומי.כדי שלא יגבה ממנו תשלום כפול.

  מתי יש לבצע תיאום לחצו כאן

מי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד באותה שנת מס מגיש בקשה ממס הכנסה לתאום כדי שלא יגבו ממנו מס מוגדל.

. את  התיאום שהתקבל מוסרים למעסיקים השונים.

לטופס מקוון לתאום מס לחצו כאן

מקום בו נמצאים כל תוכניות הלימודים של משרד החינוך

לתיק לחצו כאן

תעודת הוראה היא תעודה הניתנת לאדם שלמד לעסוק בהוראה וסיים את ההכשרה העיונית וההכשרה המעשית הנחוצות.

הלימודים לתעודת הוראה נעשים במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות (ויקיפדיה)

שיעור בו נצפה המורה על ידי אחרים (עמית להוראה, חונך. מנהל, מפקח וכו")