תנאים נוספים להעסקת חונך

  • החונך יהיה עו"ה מסגל בית הספר בו מועסק המתמחה למעט כאשר המתמחה הוא מורה יחיד בתחומו במקצועות: חינוך גופני, מדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מחול, מוסיקה, אומנות, שלח, טכנולוגיה, ואנגלית אם הוא יחיד במוסד
  • גננת חונכת למתמחה בגן ילדים תהיה מועסקת בגן ילדים באותו יישוב  בו מועסקת המתמחה.
  • תינתן עדיפות לניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות מתוך מקצועות ההוראה של המתמחה ובאותה שכבת גיל.
  • חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים, על כל מתמחה יזוכה בגמול (2.4% על כל מתמחה). כללי הזכאות לגמול יהיו בהתאם לכללים הקבועים בהסכם.
  • בעלי התפקידים הבאים לא יוכלו לשמש כחונכים: (1) מנהל בית ספר, סגן מנהל ראשון, מפקח עו"ה גמלאים; (2) עו"ה בשבתון מלא, עו"ה בחל"ת מלא; (3) עו"ה בהשעיה

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות