תאום צפיות

הסברתי למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית. עדכנתי את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות: בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם. ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית. אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר .

הנחיות לסטודנט/ית למילוי טופס פרטי סטאז׳

היכנסו למידע מקוון לסטודנט באתר המכללה שבה הנכם משתתפים בסדנת הסטאז' בחלון שנפתח הקישו ת.ז וסיסמא בחלון שנפתח בחרו אפשרויות נוספות / סטאז' בחלון שנפתח לחצו על הריבוע כך נראה הטופס. מלאו את כל הפרטים ולחצו בסיום על אישור

מסמכי השכלה

תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות

מוסדות מוכרים

החל משנת הלימודים תשע"ט תוכר התמחות בהוראה (שנת סטאז') רק למתמחים אשר יהיו מועסקים באופן הבא: מועסקים ע"י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים או מועסקים ע"י בעלויות שקבלו רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך, וקיבלו הכרה משר החינוך כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. (מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט – […]

גמול חונכות

תגמול ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה": חונכות של מתמחה אחד: 2.4% מהשכר המשולב. חונכות של שני מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת. 4.8% מהשכר המשולב. חונכות של שלושה מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר המשולב. שעה משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".