שיחה מקדימה לתצפית המנהל/מפקחת הגן

מטרת השיחה המקדימה

  •  קבלת מידע  מהחונך ומהמתמחה  על  השיעור ומטרותיו .
  • הצבת ציפיות מוקדמות  לקראת תהליך ההערכה וההיערכות של המתמחה לשיעור.