נוהל הגשת מועמדות לשיבוץ במגזר הערבי והדרוזי

הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה ​והשלמת משרה במגזר הערבי והדרוזי הגשת המועמדות במגזר הער​בי מבוססת על נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הערבי ​​שבו מפורטים הקריטריונים והנהלים הקשורים להגשת הבקשה.  הגשת המועמדות במגזר הדרוזי מבוססת על נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הדרוזי שבו מפורטים הקריטריונים והנהלים הקשורים להגשת הבקשה.  نقل، تعيينات وإكمال وظائف ف المدارس العرب ي ة- […]

מוסדות המוכרים- לשנת ההתמחות בהוראה

מוסדות המוכרים להתמחות בהוראה (שנת סטאז') התמחות בהוראה תוכר רק למתמחים: המועסקים ע"י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים.  מועסקים ע"י בעלויות שקבלו רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך, וקיבלו הכרה משר החינוך כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. (מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949). מתמחים אלה מדווחים במערכות משרד […]

תקופה ושעות המוכרות להתמחות

התקופה והשעות המוכרות להתמחות בהוראה בשנת הסטאז'   משך תקופת ההתמחות תקופת העבודה בהוראה בשנת ההתמחות היא שנה. או לפחות 6  חודשים רצופים , באותה שנת לימודים (או בשתי תקופות לפחות של שלושה חודשים רצופים כל תקופה)  צירוף תקופה של פחות משלושה חודשים (כגון 4 +2) לא תאושר היקף משרה היקף המשרה להתמחות המוכר להתמחות -הוא […]

דווח המנהל על המתמחה והחונך

  לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל דיווח מתמחה וחונך בחינוך הרשמי: גנים, יסודי וחטיבות  הביניים  לחצו כאן לנוהל דיווח מתמחה וחונך בבעלויות על מוסדות חינוך בחטיבות העליונות לחצו כאן שמו לב !!! רק חונך שמדווח על ידי המנהל יקבל גמול חונכות . אי דווח מונע גם פתיחת האפשרות להערכה מסכמת […]

יחידות כניסה להוראה

בלחיצה על המוסד האקדמי תוכלו לראות את הצעת הסדנאות של היחידות כניסה להוראה מכללת לוינסקי להתמחות בהוראה בשנת הסטאז' במכללת לוינסקי לחצו כאן   האוניברסיטה העברית להתמחות בהוראה (סטאז') ולסדנת המורה המתחיל באוניברסיטה העברית לחצו כאן   מכללת בית חנה  ליצירת קשר להתמחות בהוראה ולסדנת המורה החדש במכללת בית חנה  מספר הטלפון הישיר הוא 0527176133 לאה […]

סדנה מתוקשבת

הסדנה מיועדת לבוגרי המכללות והאוניברסיטאות שמתגוררים רחוק לאישור השתתפות בסדנה זו  נדרש המתמחה להגיש בקשה מיוחדת למרכז ההתמחויות במוסד האקדמי הסדנה שנתית שנערכת ביחידות כניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות. לכל סדנה מנחה שמלווה את המתמחים לאורך השנה. שימו לב!!!!! בסדנה זו יש חובת השתתפות במספר מפגשים  פנים אל פנים על פי תכנית של כל מוסד

סדנת התמחות בדגם הקלאסי

סדנה שנתית שנערכת ביחידות כניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות. לכל סדנה מנחה שמלווה את המתמחים לאורך השנה. 70% ממפגשי הסדנה מתקיימים במתכונת של פנים אל פנים  ועד %30 במתכונת מקוונת.

סדנת סטאז' טק

סדנה ייחודית מטעם מרכז TEC של מכון מופ"ת  בסדנה מתמחים ומנחים ממכללות יהודיות וערביות בסדנאות משתתפות המכללות: תלפיות;  גבעת וושינגטון;  סכנין;  הערבית לחינוך בישראל- חיפה;  תל חי  וסמינר הקיבוצים שמות המנחים: אלחנן שבח; ד"ר אריאל פרוינדליך; ד"ר ווליד דלאשה; ד"ר וופא זידאן; ד"ר אושרת בוחניק. וד"ר מיקי ירום. תיאור הסדנה: בסדנה 6 קבוצות הטרוגניות כשבכל […]

קורס עובד הוראה חדש

למי מיועד הקורס מורים או גננות  בשנה הראשונה לעבודתם לאחר סיום שנת  ההתמחות  (סטאז').הקורס חובה לכל המורים והגננות במערכת החינוך שבמתווה "אופק חדש"הקורס מורכב מ -30 שעות סדנה ו – 20 שעות ליווי ( ללא תהליכי הערכה) המזכות ב – 30 שעותגמול השתלמות לפיתוח מקצועי. על הקורס המורה והגננת המתחילה כחלק מתפיסת המורה הלומד ומתעדכן […]

הכרה בוותק

מהם האישורים הנדרשים לבדיקת הזכאות להכרה בוותק עבור עבודה במקצוע של אקדמאי שביצע הסבה להוראה? יש להמציא את האישורים הבאים בעת פתיחת תיק עובד הוראה: אישורי השכלה (תארים וגיליונות ציונים). אישורי העסקה ממקומות העבודה הכוללים לוגו החברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו. באישורי העסקה יצוין שם העובד, ת"ז, תאריך העסקה מלא הכולל תחילת […]