צפייה שנייה של החונכת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית החונכת השנייה השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב שלאחר הצפייה הראשונה. החונכת צפתה בי בפעם השנייה במחצית זאת, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור . החונכת הנחתה אותי לקראת צפיית המפקחת. (צפיית המפקחת […]

צפייה ראשונה של המפקחת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית המפקחת במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת  המשוב והנחיית החונכת. המפקחת צפתה בי בפעם הראשונה במחצית זאת, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור . המפקחת נעזרה בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי […]

צפייה ראשונה של הגננת החונכת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. החונכת צפתה בי בגן בפעם הראשונה, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור . החונכת נעזרה בכלי להערכת גננות מתמחות. או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ עותק מהדו"ח נשאר אצלי, ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור. עותק השני של הדו"ח נשאר […]

פגישה שבועית עם הגננת החונכת

בכל שבוע אני נפגשת עם הגננת החונכת על פי המתווה המוצע בחוברת החונכות (עמ' 11-16). את נושאי הפגישה אני מתעד בכתב על פי הטופס דו"ח מפגשי חונך ומתמחה  תיעוד הפגישות נעשה על פי הדרכת מנחה הסדנה. חוברת החונכות דו"ח מפגשי חונך ומתמחה להורדת דו"ח מפגשי חונך ומתמחה בקובץ word

הצטרפות לקרן השתלמות

אם משכורתי משולמת ישירות ממשרד החינוך אני זכאית להצטרף לקרן השתלמות (זכאות זו היא גם בחלק מהרשויות המקומיות) על קרן ההשתלמות אפשר לקרוא כאן להצטרפות לקרן ההשתלמות לחצו כאן המועד האחרון להצטרפות הוא 30/12/18

הצטרפות לאיגוד מקצועי

אחרי קבלת תלוש המשכורת הראשון מומלץ להצטרף לאיגוד מקצועי להסתדרות המורים או לארגון המורים באתרים של ארגונים אלו, מצוי מידע מפורט על חשיבות ההשתייכות לאיגוד מקצועי.

קבלת תלוש משכורת ראשון

תלוש המשכורת הוא רק באמצעות המסגרות המוכרות לסטאז' קבלתי תלוש משכורת עלי לוודא שכל הנתונים בתלוש נכונים: פרטים אישיים , שעות הוראה , דרגת שכר, וותק, תיאום מס הכנסה וכו'. אם המשכורת משולמת על ידי משרד החינוך אוכל לצפות בתלוש המשכורת בפורטל עובדי הוראה שם גם יש הסברים על תלוש המשכורת. אם נתוני המשכורת אינם […]

שליחת טופס אישור מסגרת התמחות

שלחתי טופס אישור מסגרת התמחות מתוך אתר המכללה בה אני משתתף בסדנת הסטאז' לתדריך ניווט לטופס לחצו כאן למצגת הדרכה למילוי הטופס לחצו כאן. (למכללות המשתמשות בתוכנת ראשים) לקבלת טופס של המתמחים בסדנאות הסטאז' באוניברסיטאות לחצו כאן שימו לב : בכל שינוי יש לעדכן טופס זה ללא מילוי הטופס אינך מוגדר כמתמחה במשרד החינוך.

פתיחת תיק במשרד החינוך

פתחתי תיק במשרד החינוך במחוז אליו אני משתייכת לרשימת המחוזות לחצו כאן צרפתי את המסמכים: מסמכי השכלה מסמכי העסקה קודמת (אם קיימים) קורות חיים תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי צילום המחאה אישור מקרן פנסיה שימו לב : מי שלא פותח תיק, לא רשום במשרד החינוך כמורה ואינו יכול לקבל משכורת.

פגישה עם הגננת החונכת

עדכנתי את הגננת החונכת לגבי זכאותה לגמול לפירוט לחץ כאן תאמנו ציפיות בהתאם להנחיות אגף התמחות בהוראה מסרתי לגננת החונכת את חוברת החונכות. וידעתי אותה אודות  "סטאז'קל לגננת החונכת". קבענו זמני פגישה שבועיים ומסרתי ללה את טופס מפגשי מתמחה וגננת חונכת. קבענו 4 תאריכי צפייה של הגננת החונכת במפגשים בגן (2 צפיות בכל מחצית).