פגישה עם המפקחת

סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה הפניתי את המפקחת ל"סטאז'קל למפקחת" ולמידע על תפקיד המפקחת בשנת ההתמחות. ערכנו תיאום צפיות. המפקחת: חתמה לי על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור) מסרה לי את סמל המוסד של הגן מינתה לי גננת חונכת מתאימה קבעה 2 תאריכי צפייה (אחת בכל מחצית)

מציאת מקום עבודה

הגן מוכר על ידי משרד החינוך ומאושר על ידי אגף התמחות בהוראה למסגרות המוכרות לשנת תש"ף לחצו כאן בהיקף של 1/3 משרה לפחות למשך 6 חודשים לפחות במקצוע ההתמחות נרשמתי לסדנת סטאז' במכללה או באוניברסיטה להורדת קובץ המפרט אלו מוסדות מוכרים לחצו כאן להורדת קובץ המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן