מורים/ גננות שנה ראשונה

אחרי שקבלתי רישיון הוראה אני נכנסת לקטגוריה של מורים/גננות שנה ראשונה. להבנת משמעות הדבר לחצו כאן

בקשה לרישיון הוראה

נכנסתי ל מערכת הערכת גננות מתמחות. באמצעות הקוד וסיסמה ראיתי שעברתי בהצלחה את ההתמחות. לחצו כאן להסבר מפורט של התהליך להסבר הפקת דו"ח למתמחים שהעריכו אותם לקביעות וגם לרישיון הוראה לחצו כאן הדפסתי את תוצאות ההערכה. מלאתי בקשה לרישיון הוראה שנמצאת אחרי דף תוצאות ההערכה. צרפתי לבקשה: תואר או אישור זכאות לתואר תעודת הוראה או […]

הערכה מסכמת של המפקחת

הודעתי למפקחת שהגננת החונכת ואני מלאנו את ההערכה המסכמת. כעת על המפקחת להיכנס בשנית למערכת, למלא את הערכתה ולסגור את ההערכה המפקחת נכנסת באמצעות הקוד והסיסמא שלה ל מערכת הערכת גננות מתמחות וממלאת את הערכתה. המפקחת נעזרת נעזרת בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ המפקחת סוגרת את ההערכה ובוחרת באחת מהאפשרויות […]

הערכה מסכמת של המתמחה

נכנסתי ל מערכת הערכת גננות מתמחות. באמצעות הקוד וסיסמה שלי ומילאתי הערכה עצמית. לסרטון הדרכה למילוי הערכה עצמית לחצו כאן

הערכה מסכמת של הגננת החונכת

הגננת החונכת נכנסת באמצעות הקוד והסיסמא שלה למערכת הערכת גננות מתמחות וממלאת את ההערכה שלה . החונכת נעזרת בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ לסרטון הדרכה למילוי ההערכה לחצו כאן כלי להערכת גננות מתמחות כלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד

המפקחת פותחת את ההערכה המסכמת

יש לבצע עד סוף יוני! ההערכה המסכמת מתבצעת בצורה מקוונת . אגף התמחות בהוראה נותן הדרכה למתמחים המעוניינים בהכרת התהליך הטכנולוגי שבאמצעותו מתבצעת ההערכה. תהליך ההערכה מתחיל בפתיחת המערכת על ידי המפקחת באמצעות מערכת הערכת גננות מתמחות: בשלב ראשון המפקחת מגדירה במערכת את המתמחה ואת הגננת החונכת (ללא שלב זה אין אפשרות להמשיך את ההערכה]. […]

הצפייה השנייה של המפקחת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית המפקחת במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המפקחת והחונכת. המפקחת צפתה בי ונתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור  עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות […]

הצפייה הרביעית של הגננת החונכת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפייה הרביעית של הגננת החונכת השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם להדרכת החונכת מהצפיות הקודמות. החונכת צפתה בי בפעם הרביעית מתחילת השנה, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור  הגננת החונכת הנחתה אותי לקראת צפיית המפקחת ולקראת […]

הצפייה השלישית של הגננת החונכת

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפייה השלישית של הגננת החונכת, השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המפקחת והחונכת במחצית הראשונה. הגננת החונכת צפתה בי בפעם השלישית מתחילת השנה, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור . החונכת הנחתה אותי לקראת […]

הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר! הגננת החונכת והמפקחת מילאו טופס הערכת אמצע השנה על כל פרטיה כולל חתימות על ההערכה. שימו לב! לגננות בחנ"מ טופס שונה. לטופס משוב לגננת בחנ"מ לחצו כאן הגננת החונכת נעזרת בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ כל זאת לאחר ש: הגננת החונכת צפתה בי לפחות […]