תצפית שלישית ומשוב מחצית השנייה

תצפית שלישית ומשוב במחצית השניה

התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות