תצפית רביעית ומשוב במחצית השניה

  • קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו
    במשוב התצפית השלישית.
  • צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.
  • קיימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה).
  • המתמחה הציגה בפני את היערכותה לקראת תצפית השנייה של המפקחת.
  • תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת תגובת המוערכת בדו"ח צפייה
    בשיעור.

התיעוד נמסר לידי המתמחה והעתקו נמסר למפקחת.

גלילה לראש העמוד