תצפית ומשוב במתמחה במחצית השנייה

תצפית ומשוב במתמחה מחצית השנייה

התיעוד נמסר לידי המתמחה ונישמר בתיקו האישי  של המתמחה בביה"ס.