הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר)

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות