תיאום צפיות מתמחה ומנהל ביה"ס

המתמחה ומנהל ביה"ס מתאמים בניהם. מה כל אחד מצפה שיקרה במהלך שנת ההתמחות. באיזה אופן ובאיזה זמן  ישמר הקשר בין המתמחה למנהל. (מפגש פנים אל פנים, שיחות טלפון, דוא"ל וכו') מהי האחריות של המנהל  והמתמחה להצלחת ההתמחות של המתמחה בשנת ההתמחות. כמו כן המנהל יסביר למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית. המנהל […]

תיאום צפיות חונך ומתמחה

החונך והמתמחה מתאמים בניהם מהם הנושאים שיועלו לשיחה בחניכה. מה כל אחד מצפה שיקרה בתהליך החניכה. מתי תתבצע החניכה וכמה זמן. באיזה אופן תתבצע החניכה. (מפגש פנים אל פנים, שיחות טלפון, דוא"ל וכו') מהי האחריות של החונך והמתמחה בחניכה. מהם הגבולות הדיסקרטיים. ולבסוף סיכום והסכמה הדדית מה יכול להתממש בפועל מכל הצפיות ומה לא. כמו […]

גננת חונכת מתאימה

עובדת הוראה ותיקה המלווה את המתמחה בהוראה לווי פדגוגי, חברתי וארגוני במהלך שנת ההתמחות. בעלת ידע וניסיון של ארבע שנות הוראה לפחות ובעלת ידע בתחומי הדעת שהמתמחה מלמדת. מודעת לחשיבות של שילוב המתמחה בגן הילדים ומשמשת איש הקשר של המתמחה עם המפקחת. בעלת יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית מקצועית למתמחה ולשמש כתובת לשאלות ולהתלבטויות, ומהווה […]

תנאים נוספים להעסקת חונך

החונך יהיה עו"ה מסגל בית הספר בו מועסק המתמחה למעט כאשר המתמחה הוא מורה יחיד בתחומו במקצועות: חינוך גופני, מדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מחול, מוסיקה, אומנות, שלח, טכנולוגיה, ואנגלית אם הוא יחיד במוסד גננת חונכת למתמחה בגן ילדים תהיה מועסקת בגן ילדים באותו יישוב  בו מועסקת המתמחה. תינתן עדיפות לניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות מתוך […]