תצפית ומשוב במתמחה במחצית הראשונה

תצפית ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

לפניך קישורים להורדת המידע והטפסים הרלוונטים

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות