שלחתי טופס אישור מסגרת

שליחת טופס אישור מסגרת התמחות

  • שלחתי טופס אישור מסגרת התמחות מתוך אתר המכללה בה אני משתתף בסדנת הסטאז'
  • למצגת הדרכה למילוי הטופס לחצו כאן (למכללות המשתמשות בתוכנת ראשים)
  • לקבלת טופס של המתמחים בסדנאות הסטאז' באוניברסיטאות בלבד לחצו כאן (בשלב זה אין קישור לטופס תשפ"ג)

שימו לב :

בכל שינוי יש לעדכן טופס זה

ללא מילוי הטופס אינך מוגדר כמתמחה במשרד החינוך.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות