שלחתי טופס אישור מסגרת

שליחת טופס אישור מסגרת התמחות

שימו לב :

בכל שינוי יש לעדכן טופס זה

ללא מילוי הטופס אינך מוגדר כמתמחה במשרד החינוך.