שאלות נפוצות

להורדת מצגת 

 1. מתמחה המסיים את שנת הסטאז' בהצלחה מקבל רישיון הוראה רישיון ההוראה מאפשר למתמחה
  • לעבוד במערכת החינוך
  • לקבל קביעות
  • להתקדם בדרגות הקידום של הפיתוח המקצועי
 2. לאורך שנת הסטאז' המתמחה מסתייע בשני מעגלי תמיכה:
  • תמיכה אישית של חונך, מנהל ביה"ס ומפקחת גן הילדים  המלווים את המתמחה במסגרת הקולטת גן או ביה"ס.
  • תמיכה של סדנה קבוצתית של מתמחים המתקיימת במוסד המכשיר להוראה, מכללה או אוניברסיטה.
 • סיום 80% מחובות הלימודים האקדמיים לתואר ולתעודת הוראה וסיום חובות העבודה המעשית.
 • סטודנטים בתכנית להסבת אקדמאים- סיום חובות העבודה המעשית וסיום הקורסים: עזרה ראשונה, זהירות בדרכים ובטחון ובטיחות.
 • עבודה בהוראה בשנה הראשונה -שנת ההתמחות בתקופה של 6 חודשים רצופים לפחות, באותה שנת לימודים (או בשתי תקופות לפחות של שלושה חודשים רצופים כל תקופה. )
 • העבודה תהיה בתחום הדעת ובשכבת הגיל שאליו הוכשר המתמחה..
 • למקום העבודה יש סמל מוסד והוא מאושר להתמחות ע"י משרד החינוך.
 • היקף העבודה לא פחות משליש משרה.
 • מצוי חונך מתאים ללוות את המתמחה לאורך השנה.
 • השתתפות בסדנת סטאז' בכל מהלך השנה.

פטורים מהתמחות:

 • עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך
 • עובדי הוראה בעלי ותק של 5 שנים בהוראה.

לקבלת פטור לזכאים יש לפנות אל המפקח מר משה מאיר בדוא"ל mosheme@education.gov.il

 
 • הרישום יעשה באחת מהמכללות לחינוך או האוניברסיטאות שהמתמחה מעוניין בהן לרשימה לחץ כאן
 • המתמחה יכול לבחור באיזה מוסד הוא מעוניין להשתתף בסדנת הסטאז'.
 • חשוב לברר: האם יום ושעת הסדנה אינם בשעות העבודה בביה"ס או בגן.
 • שימו לב: קבלת הרישיון מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה.
 1. מחפשים מקום עבודה באתרים של:
 • העסקה ישירה במוסדות חינוך רשמיים או במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.
 • העסקה בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה.
 • העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.
  העסקה במסגרת תוספתית מאושרת להתמחות שקיבלה אישור.

הבהרה חשובה !
העסקה בשליש משרה – העסקה ישירה בפחות משליש משרה איננה מצטרפת לכדי שליש עם העסקה במסגרת "מסגרות תוספתיות" שכן אין להעסיק עובד הוראה בפחות משליש משרה

 • להורדת קובץ המפרט אלו מוסדות מוכרים לחצו כאן
 • להורדת קובץ המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן
 1. שלב ראשון – בירור עצמי וגיבוש עמדה אישית כמחנך
  • בתחום הפדגוגי
  • בתחום המקצועי
  • בתחום האישי והבין אישי
 2. שלב שני – כתיבת קורות חיים ושליחתם למוסד המבוקש. לחצו כאן להדרכה
 3. שלב שלישי – מודעות עצמית להתנהגות במהלך הראיון.

לפירוט והסבר מפורט כולל סרטון הדמיה לחצו כאן

 1. על פי הסכם "אופק חדש" :
  • מנהלת גן– 10 שעות עבודה בגן הילדים.
  • גננת משלימה– 11 שעות עבודה בגן הילדים.
  •  יסודי– 8 שעות הוראה בכיתה+ 2 שעות פרטניות+ 2 שעות שהיה = סך הכל 12 שעות.
  • חטיבת ביניים– 7 שעות הוראה בכיתה+ 2 שעות פרטניות+ 3 שעות שהיה= סך הכל 12 שעות.
 2. על פי רפורמת "עוז לתמורה":
  • חטיבה עליונה– 8 שעות הוראה בכיתה+ 2 שעות פרטניות+ 3.5 שעות תומכות הוראה= סך הכל 13.5 שעות.
 3. מסגרת ללא רפורמה (כמו תל"ן,) 
  היקף שליש משרה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בעל יסודי.
 1. סוגי השעות ויעודן ע"פ הסכם "אופק חדש":
  1. שעות פרונטאליות– הוראה במליאת הכיתה.
  2. שעות פרטניות– מיועדות להוראה של קבוצה המונה 1–5 תלמידים.
  3. שעות שהייה– מיועדות לפגישות עבודה עם החונך, השתתפות בפגישות עם הצוות הבית-ספרי, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים.
 2. סוגי השעות וייעודן ע"פ הסכם "עוז לתמורה":
  • שעות פרונטאליות– מיועדות להוראה במליאת הכיתה ולביצוע תפקידים בין כותלי ביה"ס (שעות תפקיד)
  • שעות פרטניות– מיועדות לעבודה עם תלמיד אחד או קבוצה של עד שלושה תלמידים, או לפי החלטה של צוות פדגוגי עד חמישה תלמידים, לצורך תגבור לימודי, הרחבה והעמקה, וליצירת שיח משמעותי.
  • שעות תומכות הוראה– מיועדות לפגישה עם החונך, ישיבות עבודה, השתלמויות צוותיות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.
 • אפשר לעבוד ביותר ממוסד אחד בשנת הסטאז' הן במקביל והן בזה אחר זה.
 • יש להקפיד לרשום בתחילת העבודה את כל המוסדות בטופס אישור מסגרת ההתמחות (המקוון) (למתמחים במכללות יש למלא טופס נפרד לכל מוסד)
 • רצוי שהמורה החונך והליכי ההערכה יהיו במוסד שבו מועסק המתמחה במספר השעות הרב ביותר
 • המתמחה יכול לקבל חוות דעת על עבודתו מהממונים עליו בכל אחד מהמוסדות הנוספים שבהם הוא מועסק ויצרף אותה לטופסי ההערכה במוסד שבו נעשה הליך הערכתו.

מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 • מורה/גננת בפועל, המועסק על ידי משרד החינוך או הבעלות ואינו בשבתון או בפנסיה.
 • בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.
 • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
 • בעל ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה שהמתמחה מלמד.
 • בעל גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים, מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה.
 • בוגר קורס להכשרת "חונכים ומלווים" מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים, או לחלופין לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס להכשרת "חונכים ומלווים" באחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים.

מנהל ביה"ס, סגן ראשון או מפקחת הגן אינם יכולים לשמש כחונכים!!!

לתנאים נוספים לחץ כאן

 • מנהל ביה"ס או מפקחת גני הילדים– מקבלים וקולטים את המתמחה ומעריכים אותו 2 פעמים במהלך ההתמחות.
 • מורה חונך או גננת חונכת– מלווים את המתמחה בכל שבוע ומעריכים אותו 4 פעמים במהלך ההתמחות.
 • מנחה סדנת ההתמחות– מלווים ומנחים את המתמחים בסדנת התמיכה הקבוצתית שבמוסד האקדמי.
 • רכז ההתמחות במוסד האקדמי– מאשר את המועמד להתמחות ומנהל את מערך התמיכה שבסדנאות.
 • מדריכים רפרנטים במחוזות משרד החינוך – מתאמים בין מחוזות משרד החינוך למתמחים. לרשימה לחץ כאן
 1. הערכת המתמחים מתבצעת
  • בביה"ס – על יד מנהל ביה"ס, המורה החונך והחונך.
  • בגן הילדים- על ידי מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה.
 2. ההערכה וזמנה
  • משוב אמצע השנה- (ידני) במחצית הראשונה של ההתמחות עד ה-15 בינואר, על סמך תצפית אחת של המנהל או מפקחת הגן ועל סמך 2 תצפיות של החונך או הגננת החונכת.
  • הערכה מסכמת – (מקוון) במחצית השנייה של ההתמחות מתבצעת על סמך ליווי שוטף של המתמחה, תצפית נוספת של המנהל או מפקחת הגן ו- 2 תצפיות נוספות של החונך או הגננת החונכת בעבודתו של המתמחה, קיום שיחות משוב והערכה עצמית של המתמחה. תיעוד הסיכום עד ה- 15 במאי.(המערכת המקוונת נפתחת ב 1  למרץ) המועד האחרון לשליחת ההערכה 30 ליוני.
 1. לאחר סיום ההערכה מסכמת יש לשלוח למשרד החינוך בקשה לרישיון הוראה לבקשה יש לצרף את המסמכים
  • תואר או אישור זכאות לתואר.
  • תעודת הוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה.
  • אישור תוצאת ההערכה הערכה מסכמת.
  • אישור על סיום חובות סדנת ההתמחות במוסד האקדמי.
  • להדרכה חזותית של תהליך קבלת רישיון ההוראה לחץ כאן.
 2. רישיון ההוראה מאפשר למורה:
  • לעבוד במערכת החינוך.
  • להתקדם בדרגות הקידום של הפיתוח המקצועי .

בסוף השנה שלאחר ההתמחות (לאחר שתי שנות עבודה) מתקיים תהליך הערכה לקראת מתן קביעות במערכת החינוך. תהליך ההערכה לקראת קביעות יקבע האם עובד ההוראה יקבל מעמד של עובד הוראה קבוע במערכת החינוך או שעליו לצאת מן המערכת. במקרי ספק ייקבע כי עובד ההוראה החדש נדרש לשנת ניסיון נוספת. במקרה זה – יקבל עובד ההוראה המשך של ליווי אישי על ידי מלווה שיסייע לו בשנת הניסיון הנוספת .

לא קבלת תשובה לשאלתך?

לא קבלת תשובה לשאלתך?

 • פנה לרכז ההתמחות במוסד האקדמי שבו אתה משתתף בסדנת הסטאז'.
 • באפשרותך להתייעץ באתר הפייסבוק של  האגף להתמחות בהוראה
 • לפייסבוק לחץ כאן