מחוזות משרד החינוך

משרד ראשי

מחוז ירושלים

מחוז צפון

משרד חיפה

מחוז מרכז

מחוז תל אביב

משרד דרום

מחוז מרכז

מנהל לחינוך התישבותי

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות