מחוזות משרד החינוך

משרד ראשי

מחוז ירושלים

מחוז צפון

משרד חיפה

מחוז מרכז

מחוז תל אביב

משרד דרום

מחוז מרכז

מנהל לחינוך התישבותי