פתחתי תיק במשרד החינוך

פתיחת תיק במשרד החינוך

פתחתי תיק במשרד החינוך במחוז אליו אני משתייכת לרשימת המחוזות לחצו כאן צרפתי את המסמכים:
  • מסמכי השכלה
  • מסמכי העסקה קודמת (אם קיימים)
  • קורות חיים
  • תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי
  • צילום המחאה
  • אישור מקרן פנסיה
שימו לב : מי שלא פותח תיק, לא רשום במשרד החינוך כמורה ואינו יכול לקבל משכורת.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות