פתיחת תיק במשרד החינוך

פתחתי תיק במשרד החינוך במחוז אליו אני משתייכת לרשימת המחוזות לחצו כאן

צרפתי את המסמכים:

  • מסמכי השכלה
  • מסמכי העסקה קודמת (אם קיימים)
  • קורות חיים
  • תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי
  • צילום המחאה
  • אישור מקרן פנסיה

שימו לב :

מי שלא פותח תיק, לא רשום במשרד החינוך כמורה

ואינו יכול לקבל משכורת.