מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

 • אחרי שראיינתי את המתמחה
 • סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה.
 • ערכנו תיאום צפיות.
 • חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
 • מסרתי לה את סמל המוסד.
 • הכרתי לה את החונכת המתאימה וקבעתי להן שעת  מפגש  שבועית.
 • קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בפעילות המתמחה בגן במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית)
 • דיווחתי על החונכת במערכת השיבוץ
 • לתהליך הדיווח לחצו כאן

 • רשמתי ביומני שאציג את המתמחה לצוות הגננות ואבקש השתתפותן בקליטתה.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות