מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

  • אחרי שראיינתי את המתמחה
  • סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה.
  • ערכנו תיאום צפיות.
  • חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
  • מסרתי לה את סמל המוסד.
  • הכרתי לה את החונכת המתאימה וקבעתי להן שעת  מפגש  שבועית.
  • קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בפעילות המתמחה בגן במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית)
  • דיווחתי על החונכת במערכת השיבוץ
  • רשמתי ביומני שאציג את המתמחה לצוות הגננות ואבקש השתתפותן בקליטתה.