מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

רשמתי ביומני שאציג את המתמחה לצוות ואבקש השתתפותם בקליטתו.