מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

 • אחרי שראיינתי את המתמחה
 • סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה.
 • ערכנו תיאום צפיות.
 • חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
 • מסרתי לו את סמל המוסד.
 • הכרתי לו את החונך המתאים וקבעתי להם שעת  מפגש  שבועית.
 • קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בשיעורי המתמחה במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית)
 • דיווחתי על החונך במערכת השיבוץ
 • רשמתי ביומני שאציג את המתמחה לצוות ואבקש השתתפותם בקליטתו.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות