תחנות בשנת הסטאז'
למורה המתמחה

הורד/י טבלת מעקב אישית למחשב שלך 

הורד/י טבלת מעקב אישית למחשב שלך 

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות