החונך צפה בי בשנית ונתן לי משוב

התצפית השניה של החונך

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפיית החונך השנייה השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב שלאחר הצפייה הראשונה.
  • החונך צפה בי בשיעור בפעם השנייה במחצית זאת נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה
  • החונך הנחה אותי לקראת צפיית המנהל.(צפיית המנהל יכולה להתבצע גם עם צפיית החונך)
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל החונך למעקב.