המנהל צפה בי בראשונה ונתן לי משוב

התצפית הראשונה של המנהל

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפיית המנהל במחצית זו, השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת  המשוב והנחיית החונך.
  • המנהל צפה בי בשיעור בפעם הראשונה במחצית זאת, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה .
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור לקראת הצפייה הנוספת של המנהל.
  • העותק השני של הדו"ח נשאר אצל המנהל למעקב.