ביצוע הערכת אמצע שנה עד ה- 15 לינואר

ביצוע הערכת אמצע השנה

יש לבצע עד ה- 15 בינואר

התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר, אני (החונך) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו:

  • המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר.
  • המתמחה שיתף את הנוכחים בתהליכי הקליטה שלו בבית הספר.
  • המשתתפים במשוב הציגו בפני המתמחה את החולשות והחוזקות שבעבודתו.
  • המשוב התנהל על פי ההנחיות שבטופס הערכת אמצע השנה
  • בסיום ההערכה מלאנו את הטופס על כל פרטיו וחתמנו עליו.
  • הטופס המקורי נמסר למתמחה שימסור אותו למנחה סדנת הסטאז' העתק נשאר בתיקו האישי של המתמחה בביה"ס.
  • להסבר מפורט לחץ כאן