ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני!

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים
המנהל, החונך והמתמחה  כל אחד  נכנס להעריך את עצמו באמצעות הקוד והסיסמה האישית.
שלבי ההערכה במערכת המקוונת :
1. המנהל מגדיר במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונך ולמתמחה לבצע הערכה.
2. תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.
3. מדדים- מעריכים את המתמחה באמצעות היגדים.
4. נורמות ונהלים- מעריכם את רמות הביצוע של המתמחה.
5. הערכה מסכמת-המנהל ממלא הערכה סופית  רק לאחר שהחונך והמתמחה מלאו את הערכתם
לסרטון הדרכה להערכת המתמחים לחץ כאן

גלילה לראש העמוד