למפקחת הגן- 1

תחנות בשנת הסטאז' למפקחת הגן להורדת המצגת ***חדש  איגרת למפקחות ולחונכות משוב אמצע שנתי – תשפ"ד ***

לגננת החונכת- 1

תחנות בשנת הסטאז' לגננת החונכת להורדת המצגת ***חדש איגרת למפקחות ולחונכות משוב אמצע שנתי – תשפ"ד ***

למנהל- 1

תחנות בשנת הסטאז' למנהל בית הספר להורדת המצגת ***חדש איגרת למנהלים וחונכים משוב אמצע שנתי – תשפ"ד ***

למורה החונך-1

תחנות בשנת הסטאז' למורה החונך להורדת המצגת ***חדש איגרת למנהלים וחונכים משוב אמצע שנתי – תשפ"ד  ***

למורה המתמחה- 1

טרום התמחות תחנות בשנת הסטאז' למורה המתמחה הורד/י טבלת מעקב אישית למחשב שלך  טרום התמחות הורד/י טבלת מעקב אישית למחשב שלך  ***חדש איגרת למתמחים  לקראת הערכה מסכמת וסיום התמחות –תשפ"ד *** לאחר התמחות