טפסים וקישורים חשובים

טפסים וקישורים חשובים

לאתר חונכת מתאימה לתהליך הדיווח לחצו כאן טופס דו"ח צפייה בשיעור אגרת למפקחת להערכת אמצע השנה טופס הערכת אמצע לגננות מנהלות גן  טופס הערכת אמצע לגננות עמיתות וגננות שילוב מפת מדדים להערכת עובדות הוראהבגיל הרך, גננת בחינוך הרגיל והמיוחד:מנהלת גן, גננת שילוב וגננת עמיתה מערכת הערכת גננות מתמחות תפקיד החונכות – מסמך מפורט

ביצוע הערכה מסכמת

ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המפקחת, הגננת החונכת  והמתמחה כל אחת  נכנסת באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המפקחת והגננת החונכת (כל אחת בנפרד) מעריכה את המתמחה . המתמחה ממלאת בנפרד הערכה עצמית. שבעת השלבים בהערכה המסכמת חובה לקרא כל מילה א. מפקחת גני הילדים נכנסת למערכת המתוקשבת […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית השנייה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף הגננת החונכת. ידעתי את המתמחה והחונכת במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות    והכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד צפיתי בפעילות של המתמחה בגן ומלאתי דו"ח צפייה . קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף הגננת החונכת. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

ביצוע הערכת אמצע השנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר) התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני (המפקחת), הגננת החונכת (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן. המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות. […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית הראשונה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף הגננת החונכת. ידעתי את המתמחה והחונכת במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות   והכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד צפיתי בפעילות של המתמחה בגן ומלאתי דו"ח צפייה . קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף הגננת החונכת. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

אחרי שראיינתי את המתמחה סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה. ערכנו תיאום צפיות. חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור) מסרתי לה את סמל המוסד. הכרתי לה את החונכת המתאימה וקבעתי להן שעת  מפגש  שבועית. קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בפעילות המתמחה בגן במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית) דיווחתי על החונכת במערכת […]

תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

הגן מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד. היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות. משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות. מקצוע ההוראה תואם את הכשרתה של המתמחה. באפשרותי למנות גננת חונכת מתאימה לליווי המתמחה . שעות מילוי מקום על בסיס שעתי לא יחשבו כהתמחות. למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ב […]