טפסים וקישורים חשובים

חוברת החונכות חונכת מתאימה לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל שיבוץ בחינוך הרשמי: גנים, יסודי וחטיבות  הביניים  לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה שאינו מאותו מוסד לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה במסגרת מאושרת מאגף התמחות לחצו כאן. טופס דו"ח צפייה בשיעור אגרת למפקחת להערכת אמצע השנה טופס הערכת אמצע השנה […]

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני   ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת מערכת הערכת גננות מתמחות המפקחת והחונכת נכנסות למערכת ההערכה המסכמת  (כל אחת בנפרד) באמצעות הקוד והסיסמה האישית  ומעריכות את המתמחה המתמחה נכנסת בנפרד למערכת עם הקוד והסיסמא האישית וממלאת הערכה עצמית. שלבי ההערכה במערכת המקוונת .1אני המפקחת מגדירה במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף הגננת החונכת. ידעתי את המתמחה והחונכת במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות    והכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד צפיתי בפעילות של המתמחה בגן ומלאתי דו"ח צפייה . קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף הגננת החונכת. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

ביצוע הערכת אמצע השנה

יש לבצע עד ה – 15 לינואר התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני (המפקחת), הגננת החונכת (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן. המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות. המשתתפים במשוב הציגו בפני […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף הגננת החונכת. ידעתי את המתמחה והחונכת במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות   והכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד צפיתי בפעילות של המתמחה בגן ומלאתי דו"ח צפייה . קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף הגננת החונכת. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

מפגש ראשון עם המתמחה והחונכת

אחרי שראיינתי את המתמחה סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה. ערכנו תיאום צפיות. חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור) מסרתי לה את סמל המוסד. הכרתי לה את החונכת המתאימה וקבעתי להן שעת  מפגש  שבועית. קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בפעילות המתמחה בגן במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית) דיווחתי על החונכת במערכת […]

תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

הגן מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד. היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות. משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות. מקצוע ההוראה תואם את הכשרתה של המתמחה. באפשרותי למנות גננת חונכת מתאימה לליווי המתמחה . שעות מילוי מקום על בסיס שעתי לא יחשבו כהתמחות. למסגרות המוכרות לחצו כאן […]