טפסים וקישורים חשובים

טפסים וקישורים חשובים

לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל דיווח מתמחה וחונך בחינוך הרשמי: גנים, יסודי וחטיבות  הביניים  לחצו כאן לנוהל דיווח מתמחה וחונך בבעלויות על מוסדות חינוך בחטיבות העליונות לחצו כאן אגרת למנהל לקליטה מיטבית תדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. טופס דו"ח מלוה צפייה בשיעור מתמחה.  טופס משוב הערכת אמצע השנה מחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. מערכת הערכת […]

ביצוע הערכה מסכמת

ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית.   שבעת השלבים בהערכה המסכמת חובה לקרא כל מילה א. מנהל בית הספר נכנס למערכת המתוקשבת […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית השנייה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך. ידעתי את המתמחה והחונך בממדי ההערכה של מפת הממדים למתמחים          וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף החונך על פי התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. (לא יאוחר משבוע […]

ביצוע משוב אמצע השנה

לחצו כאן לאיגרת לחונך ולמנהל על משוב אמצע השנה  יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר) התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני מנהל בית הספר, החונך (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית הראשונה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך. קראתי את התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. ידעתי את המתמחה והחונך בממדי ההערכה של  מפת הממדים למתמחים          וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומלאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קיימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף החונך על פי […]

מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

אחרי שראיינתי את המתמחה סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה. ערכנו תיאום צפיות. חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור) מסרתי לו את סמל המוסד. הכרתי לו את החונך המתאים וקבעתי להם שעת  מפגש  שבועית. קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בשיעורי המתמחה במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית) דיווחתי על החונך במערכת השיבוץ […]

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד. היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות. בשעות תקן בלבד משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות. מקצוע ההוראה תואם את הכשרתו של המתמחה. באפשרותי למנות חונך מתאים לליווי המתמחה . שימו לב!! תקופות אשר לא יחשבו לתקופת ההתמחות מילוי מקום של […]