טפסים וקישורים חשובים

טפסים וקישורים חשובים

לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל שיבוץ בחינוך הרשמי: גנים, יסודי וחטיבות  הביניים  לחצו כאן לנוהל שיבוץ בבעלויות על מוסדות חינוך בחטיבות העליונות לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה שאינו מאותו מוסד לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה במסגרת מאושרת מאגף התמחות לחצו כאן. אגרת למנהל לקליטה מיטבית תדריך  לקראת צפייה […]

ביצוע הערכה מסכמת

ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית. לאגרת  הערכה מסכמת למתמחים  תשפ"ב – לחצו כאן  לאגרת הערכה מסכמת למנהלים ולחונכים   תשפ"ב  בשפה הערבית  […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית השנייה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך. ידעתי את המתמחה והחונך בממדי ההערכה של מפת הממדים למתמחים          וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף החונך על פי התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. (לא יאוחר משבוע […]

ביצוע הערכת אמצע השנה

ביצוע הערכת אמצע שנה עד ה- 15 לינואר

יש לבצע עד ה- 15 לינואר התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני מנהל בית הספר, החונך (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר. המתמחה שיתף את הנוכחים בתהליכי הקליטה שלו בבית הספר. המשתתפים במשוב הציגו […]

תצפית ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

תצפית ומשוב במתמחה במחצית הראשונה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך. קראתי את התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. ידעתי את המתמחה והחונך בממדי ההערכה של  מפת הממדים למתמחים          וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומלאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קיימתי שיחת משוב עם המתמחה בשיתוף החונך על פי […]

מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

מפגש ראשון עם המתמחה והחונך

אחרי שראיינתי את המתמחה סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה. ערכנו תיאום צפיות. חתמתי למתמחה על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור) מסרתי לו את סמל המוסד. הכרתי לו את החונך המתאים וקבעתי להם שעת  מפגש  שבועית. קבעתי את 2 תאריכי צפייה שלי בשיעורי המתמחה במהלך השנה (צפייה אחת בכל מחצית) דיווחתי על החונך במערכת השיבוץ […]

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד. היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות. משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות. מקצוע ההוראה תואם את הכשרתו של המתמחה. באפשרותי למנות חונך מתאים לליווי המתמחה . שים לב!! תקופות אשר לא יחשבו לתקופת ההתמחות מילוי מקום של חופשת לידה פחות […]