מורים שנה ראשונה

אחרי שקבלתי רישיון הוראה. אני נכנס לקטגוריה של מורים שנה ראשונה. להבנת המשמעות הדבר לחץ כאן

בקשה לרשיון הוראה

נכנסתי למערכת הערכת מורים מתמחים באמצעות הקוד וסיסמה ראיתי שעברתי בהצלחה את ההתמחות. להסבר מפורט של התהליך לחצו כאן להסבר הפקת דו"ח למתמחים שהעריכו אותם לקביעות וגם לרישיון הוראה לחצו כאן הדפסתי את תוצאות ההערכה. מלאתי בקשה לרישיון הוראה שנמצאת אחרי דף תוצאות ההערכה. צרפתי לבקשה: תואר או אישור זכאות לתואר תעודת הוראה או אישור זכאות […]

הערכה מסכמת של המנהל

יש לבצע עד סוף יוני הודעתי למנהל שהחונך ואני מלאנו את ההערכה המסכמת. כעת עליו להיכנס בשנית למערכת ולמלא את הערכתו על המתמחה ולסגור את ההערכה. המנהל נכנס באמצעות הקוד והסיסמא שלו למערכת הערכת מורים מתמחים וממלא את הערכתו. המנהל נעזר במפת המדדים למתמחים למילוי ההערכה . המנהל סוגר את ההערכה ובוחר באחת מהאפשרויות: המתמחה עבר […]

הערכה מסכמת של המתמחה

נכנסתי למערכת הערכת מורים מתמחים באמצעות הקוד וסיסמה שלי ומילאתי הערכה עצמית. נעזרתי במפת המדדים למתמחים למילוי ההערכה. למצגת על שלבי ההערכה המסכמת של ד"ר אריאל ליפשיץ ממכללת לוינסקי לחצו כאן

הערכה מסכמת של החונך

החונך נכנס באמצעות הקוד והסיסמא שלו למערכת הערכת מורים מתמחים וממלא את הערכה שלו על המתמחה . החונך נעזר  במפת המדדים למתמחה למילוי ההערכה.  למצגת על שלבי ההערכה המסכמת של ד"ר אריאל ליפשיץ ממכללת לוינסקי לחצו כאן  

המנהל פתח את ההערכה המסכמת

ההערכה המסכמת מתבצעת בצורה מקוונת . אגף התמחות בהוראה נותן הדרכה למנהלים ולמתמחים המעוניינים בהכרת התהליך הטכנולוגי שבאמצעותו מתבצעת ההדרכה ההערכה. תהליך ההערכה מתחיל בפתיחת המערכת על ידי המנהל באמצעות מערכת הערכת מורים מתמחים בשלב ראשון המנהל מגדיר במערכת מיהו המתמחה ומיהו החונך (ללא שלב זה אין אפשרות להמשיך את ההערכה]. להנחיות המיוחדות להערכה מסכמת […]

התצפית השניה של המנהל

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית המנהל במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המנהל והחונך. המנהל צפה בי, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי […]

התצפית הרביעית של החונך

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית החונך הרביעית השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם להדרכת החונך מהצפיות הקודמות.  החונך צפה בי בשיעור בפעם הרביעית מתחילת השנה, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. החונך הנחה אותי לקראת צפיית המנהל ולקראת […]

התצפית השלישית של החונך

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית החונך השלישית השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המנהל והחונך במחצית הראשונה. החונך צפה בי בשיעור בפעם השלישית מתחילת השנה נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. החונך הנחה אותי לקראת […]

הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר החונך המנהל ואני מילאנו את משוב הערכת אמצע השנה על כל פרטיו כולל חתימות על ההערכה. החונך נעזר במפת המדדים למתמחה כל זאת לאחר ש: החונך צפה בי לפחות 2 צפיות ומילא דו"ח צפייה בשיעור עותק מהדו"ח אצלי ועותק שני אצל החונך. המנהל צפה בי לפחות פעם אחת ומילא […]