עובד הוראה המתחיל מהו?

בסיום שנת ההתמחות (סטאז') וכהמשך להכשרתו מחוייב המורה לעבור קורס  "עובד הוראה חדש" הקורס המהווה שלב במעבר ממעמד של 'מתמחה' למעמד של 'עובד הוראה' הקורס מתקיים במכללה או באוניברסיטה בהיקף של 30 שעות. הקורס מזכה את עובד ההוראה בצבירת 30 שעות לצורך דרגות הקידום. הקורס מתמקד בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים ואישיים של עבודת אנשי החינוך. הקורס […]

קורס "עובד הוראה המתחיל"

אחרי שסיימתי שנת התמחות בהצלחה אני נכנס לקטגוריה של עובד הוראה חדש. מורה חדש שבתכנית "אופק חדש" מחוייב להרשם לקורס מורה חדש להסבר לחצו כאן את הרישום לקורס "עובד הוראה החדש" מבצעים במוסד בכל מוסד אקדמי המתאים לצרכי המתמחה. לרשימת המוסדות האקדמיים שמציעים קורסים של "עובד הוראה חדש" לחצו כאן להסבר ורישום במכללת תלפיות לחצו כאן 

בקשה לרשיון הוראה

מילאתי בקשה לרישיון הוראה

לפני הגשת הבקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה בדקתי  כי אישורי השכלתי ואישור על עמידתי בשנת ההתמחות מעודכנים במערכות משרד החינוך,(המידע הקיים באיזור האישי בפורטל עובדי הוראה.) האישורים הם: התואר האקדמי מהארץ או אישור שקילה של התואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל. תעודת ההוראה מהארץ.  אישור העמידה בחובות שנת ההתמחות (סטאז') בהצלחה.  (הערכה מסכמת)   אישור סיום […]

הערכה מסכמת של המנהל

המנהל מילא את ההערכה וסגר אותה עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני הודעתי למנהל שהחונך ואני מלאנו את ההערכה המסכמת. כעת עליו להיכנס בשנית למערכת ולמלא את הערכתו על המתמחה ולסגור את ההערכה. המנהל נכנס באמצעות הקוד והסיסמא שלו למערכת הערכת מורים מתמחים וממלא את הערכתו. המנהל נעזר במפת הממדים למתמחים למילוי ההערכה . המנהל סוגר את ההערכה ובוחר באחת מהאפשרויות: המתמחה עבר […]

הערכה מסכמת של המתמחה

מילאתי הערכה מסכמת

נכנסתי למערכת הערכת מורים מתמחים באמצעות הקוד וסיסמה שלי ומילאתי הערכה עצמית. נעזרתי במפת הממדים למתמחים למילוי ההערכה.

הערכה מסכמת של החונך

החונך מילא הערכה מסכמת

החונך נכנס באמצעות הקוד והסיסמא שלו למערכת הערכת מורים מתמחים וממלא את הערכה שלו על המתמחה . החונך נעזר  במפת הממדים למתמחה למילוי ההערכה. 

המנהל פתח את ההערכה המסכמת

המנהל פתח את ההערכה המסכמת

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת מתמחים (גללו לקישורים בתחתית העמוד במערכת) איגרת למתמחים  לקראת הערכה מסכמת וסיום התמחות –תשפ"ד   המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית. שימו לב : ניתן ואף מומלץ להוסיף את הערכת […]

התצפית השניה של המנהל

המנהל צפה בשנית ונתן לי משוב

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית המנהל במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המנהל והחונך. המנהל צפה בי, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי […]

התצפית הרביעית של החונך

החונך צפה בי ברביעית ונתן לי משוב

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית החונך הרביעית השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם להדרכת החונך מהצפיות הקודמות.  החונך צפה בי בשיעור בפעם הרביעית מתחילת השנה, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. החונך הנחה אותי לקראת צפיית המנהל ולקראת […]

התצפית השלישית של החונך

החונך צפה בי בשלישית ונתן לי משוב

הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. בצפיית החונך השלישית השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המנהל והחונך במחצית הראשונה. החונך צפה בי בשיעור בפעם השלישית מתחילת השנה נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. החונך הנחה אותי לקראת […]