טפסים וקישורים חשובים

טפסים וקישורים חשובים

הבית של החונכים טופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה-קובץ וורד תיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. תדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. טופס דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה טופס משוב הערכת אמצע השנה מחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. מערכת הערכת מתמחים מפת הממדים למתמחים לצפייה בצילום מסכים מתוך ההערכה המסכמת לחצו כאן

ביצוע הערכה מסכמת

ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית. לאגרת  הערכה מסכמת למתמחים   – לחצו כאן    שבעת השלבים בהערכה המסכמת חובה לקרא כל מילה […]

תצפית רביעית ומשוב במחצית השנייה

תצפית רביעית ומשוב מחצית שנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב התצפית השלישית. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי ממדי ההערכה של  מפת הממדים למתמחים ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.        וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. […]

תצפית שלישית ומשוב במחצית השנייה

תצפית שלישית ומשוב מחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב אמצע השנה. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי ממדי ההערכה של מפת הממדים למתמחים ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.        וכן למחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי […]

ביצוע משוב אמצע השנה

לחצו כאן לאיגרת לחונך ולמנהל על משוב אמצע השנה  יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר) התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר, אני (החונך) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד […]

תצפית שנייה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

תצפית שניה ומשוב מחצית הראושנה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה ובה הדגשתי בפני המתמחה את המצופה ממנו לאור מסקנות המשוב של התצפית הראשונה. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי ממדי ההערכה של מפת הממדים למתמחים ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.  וכן במחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומלאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. […]

תצפית ראשונה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

תצפית ראשונה ומשוב מחצית הראשונה

קראתי את  התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. הצגתי בפני המתמחה את תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. ידעתי את המתמחה בממדי ההערכה של שבמפת הממדים למתמחים    ובמחוון לשיעור הסינכרוני או הא- סינכרוני. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם […]

מפגש שבועי עם המתמחה

מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגש עם המתמחה, בשעה שהקצה המנהל במערכת, בשיחה אני מקשיב למתמחה ומשתדל: לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית. לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר. להכין אותו לקראת התצפית בשיעוריו ומזמין אותו לצפות בשיעורים שלי. אנו ממשבים ומתעדים בכתב את עבודת המתמחה. בטופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה מדי פעם אני משקף למתמחה […]

מפגש הכרות עם המתמחה והמנהל

מפגש הכירות עם המתמחה והמנהל

עודכנתי לגבי זכאותי לגמול כספי לפירוט לחצו כאן הכרתי את המתמחה וערכנו תיאום צפיות קבעתי עם המתמחה זמני פגישה שבועיים במהלך השנה, בשעת חונכות שבועית שהקצה המנהל במערכת. קבענו 4 תאריכי תצפית שלי בשעורי המתמחה (2 תצפיות בכל מחצית). בקשתי מהמנהל שידווח עלי במערכת השיבוץ לתהליך הדיווח לחצו כאן שמו לב !!! אם המנהל לא […]

תפקידי כחונך

תפקידי כמורה חונך

https://whttps://www.youtube.com/embed/pSKW5e48204 לחנוך את המתמחה לאורך שנת ההתמחות לתמוך בו מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע. לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר. לצפות בשיעוריו של המתמחה ולאפשר לו לצפות בשיעורים שלי. למשב ולתעד בכתב את עבודתו ובכלל זה את דוחות הצפייה בשיעוריו. להעריך את התפתחותו המקצועית ולהיות שותף פעיל ב"משוב אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת".