טפסים וקישורים חשובים

חוברת החונכות טופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה-קובץ וורד תיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. תדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. טופס דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה טופס משוב הערכת אמצע השנה מערכת הערכת מתמחים כלי להערכת מתמחים סרטון הדרכה לביצוע הערכה מסכמת מצגת הדרכה מקוצרת להערכה מסכמת (PDF) 

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית. שלבי ההערכה במערכת המקוונת .המנהל מגדיר במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות […]

תצפית רביעית ומשוב במחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב התצפית השלישית. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי מדדי ההערכה של הכלי להערכת מתמחים. ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה על פי התדריך  לקראת צפייה בשיעורו […]

תצפית שלישית ומשוב במחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב אמצע השנה. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי מדדי ההערכה של הכלי להערכת מתמחים. ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה על פי התדריך  לקראת צפייה בשיעורו […]

ביצוע הערכת אמצע השנה

יש לבצע עד ה- 15 בינואר התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר, אני (החונך) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר. המתמחה שיתף את הנוכחים בתהליכי הקליטה שלו בבית הספר. המשתתפים במשוב הציגו […]

תצפית שנייה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה ובה הדגשתי בפני המתמחה את המצופה ממנו לאור מסקנות המשוב של התצפית הראשונה. רעננתי את המתמחה בדרישות המצופות ממנו על פי מדדי ההערכה של הכלי להערכת מתמחים. ושל תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בשיעור של המתמחה ומלאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה על פי […]

תצפית ראשונה ומשוב במתמחה מחצית הראשונה

קראתי את  התדריך  לקראת צפייה בשיעורו של המתמחה. קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. הצגתי בפני המתמחה את תיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך. ידעתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת מתמחים. צפיתי בשיעור של המתמחה ומילאתי דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה. קימתי שיחת משוב עם המתמחה על פי התדריך  לקראת צפייה בשיעורו […]

מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגש עם המתמחה, בשעה שהקצה המנהל במערכת, בשיחה אני מקשיב למתמחה ומשתדל: לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית. לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר. להכין אותו לקראת התצפית בשיעוריו ומזמין אותו לצפות בשיעורים שלי. אנו ממשבים ומתעדים בכתב את עבודת המתמחה. בטופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה מדי פעם אני משקף למתמחה […]

מפגש הכרות עם המתמחה והמנהל

עודכנתי לגבי זכאותי לגמול כספי לפירוט לחץ כאן הכרתי את המתמחה וערכנו תיאום צפיות קבעתי עם המתמחה זמני פגישה שבועיים במהלך השנה, בשעת חונכות שבועית שהקצה המנהל במערכת. קבענו 4 תאריכי תצפית שלי בשעורי המתמחה (2 תצפיות בכל מחצית). בקשתי מהמנהל שידווח עלי במערכת השיבוץ לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל […]

תפקידי כחונך

לחנוך את המתמחה לאורך שנת ההתמחות לתמוך בו מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע. לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר. לצפות בשיעוריו של המתמחה ולאפשר לו לצפות בשיעורים שלי. למשב ולתעד בכתב את עבודתו ובכלל זה את דוחות הצפייה בשיעוריו. להעריך את התפתחותו המקצועית ולהיות שותף פעיל ב"הערכת אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת".