טפסים וקישורים חשובים

טפסים וקישורים חשובים

לתהליך הדיווח לחצו כאן טופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה -קובץ וורד. תיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. טופס דו"ח צפייה בשיעור. טופס הערכת אמצע לגננות מנהלות גן . טופס הערכת אמצע לגננות עמיתות וגננות שילוב מפת מדדים להערכת עובדות הוראהבגיל הרך, גננת בחינוך הרגיל והמיוחד:מנהלת גן, גננת שילוב וגננת עמיתה מערכת הערכת גננות מתמחות. תפקידי […]

ביצוע הערכה מסכמת

ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

יש לבצע עד סוף יוני! ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים המפקחת, הגננת החונכת  והמתמחה כל אחת  נכנסת באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המפקחת והגננת החונכת (כל אחת בנפרד) מעריכה את המתמחה . המתמחה ממלאת בנפרד הערכה עצמית. שבעת השלבים בהערכה המסכמת חובה לקרא כל מילה א. מפקחת גני הילדים נכנסת למערכת המתוקשבת […]

תצפית רביעית ומשוב במחצית השניה

תצפית רביעית ומשוב מחצית שנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלובמשוב התצפית השלישית. רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור. קיימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה). המתמחה הציגה […]

תצפית שלישית ומשוב במחצית השניה

תצפית שלישית ומשוב מחצית השנייה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב אמצע השנה. רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב […]

ביצוע הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר) התקיימה שיחה בין השותפות להערכה – המתמחה, המפקחת, אני (החונכת) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים).  בשיחה זו:• המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהםבמהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן.• המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות שבאזור.• המשתתפות […]

תצפית שניה ומשוב עם המתמחה מחצית שניה

תצפית שניה ומשוב מחצית הראושנה

•קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. • רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך.• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.• קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

תצפית ראשונה ומשוב עם המתמחה מחצית ראשונה

תצפית ראשונה ומשוב מחצית הראשונה

• קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. • ידעתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות , הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך.• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.• קיימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב […]

מפגש שבועי עם המתמחה

מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגשת עם המתמחה, בשעה שהקצתה לי המפקחת. בשיחה אני מקשיבה למתמחה ומשתדלת .• לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית.• לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה.• להכין אותה לקראת התצפית שלי ושל המפקחת בגןומזמינה אותה לצפות בי.• אנו ממשבות ומתעדות בכתב את עבודת המתמחה. בטופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה• מדי פעם אני […]

מפגש הכרות עם המתמחה והמפקחת

מפגש הכירות עם המתמחה והמפקחת

עודכנתי לגבי זכאותי לגמול כספי לפירוט לחצו כאן. הכרתי את המתמחה וערכנו תיאום צפיות.  קבעתי עם המתמחה זמני פגישה שבועיים במהלך השנה, בשעת חונכות שבועית שהקצתה לי המפקחת.  קבענו 4 תאריכי תצפית שלי בגן של המתמחה (2 תצפיות בכל מחצית).  בקשתי מהמפקחת שתדווח עלי במערכת השיבוץ (הקישורים לתהליך השיבוץ שבהמשך מיועדים למפקחת) לתהליך הדיווח לחצו […]

תפקידי כגננת חונכת

תפקידי כגננת חונכת

https://whttps://www.youtube.com/embed/qjWNRI-iXVM לחנוך את הגננת המתמחה לאורך שנת ההתמחות• לתמוך בה מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע.• לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה ובחבירה לגננותעמיתות.• לצפות בפעילויות המתמחה מליאה, קבוצתי ופרטני, ולאפשר להלצפות בי.• למשב ולתעד בכתב את עבודתה ובכלל זה את דוחות הצפייה .• להעריך את התפתחותה המקצועית ולהיות שותפה פעילהב"הערכת אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת". […]