טפסים וקישורים חשובים

חוברת החונכות לתהליך דיווח חונכים ומתמחים בפורטל מוסדות חינוך לחצו כאן לנוהל שיבוץ בחינוך הרשמי: גנים, יסודי וחטיבות  הביניים  לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה שאינו מאותו מוסד לחצו כאן לטופס דווח לחונך מתמחה במסגרת מאושרת מאגף התמחות לחצו כאן. טופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה -קובץ וורד. תיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. טופס […]

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני! ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת גננות מתמחות המפקחת והחונכת נכנסות למערכת ההערכה המסכמת  (כל אחת בנפרד) באמצעות הקוד והסיסמה האישית  ומעריכות את המתמחה המתמחה נכנסת בנפרד למערכת עם הקוד והסיסמא האישית וממלאת הערכה עצמית. שלבי ההערכה במערכת המקוונת:1. המפקחת מגדירה במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות […]

תצפית רביעית ומשוב במחצית השניה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלובמשוב התצפית השלישית. רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור. קיימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה). המתמחה הציגה […]

תצפית שלישית ומשוב במחצית השניה

קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה, לקראת התצפית. בשיחה התמקדנו בנקודות שהועלו במשוב אמצע השנה. רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך. צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה) תיעדתי בכתב […]

ביצוע הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה – 15 בינואר! התקיימה שיחה בין השותפות להערכה – המתמחה, המפקחת, אני (החונכת) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו: • המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן. • המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות שבאזור. • המשתתפות […]

תצפית שניה ומשוב עם המתמחה מחצית שניה

•קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. • רעננתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות, הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך.• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.• קימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב ואת […]

תצפית ראשונה ומשוב עם המתמחה מחצית ראשונה

• קיימתי שיחה מקדימה עם המתמחה לפני התצפית. • ידעתי את המתמחה במדדי ההערכה של הכלי להערכת גננות מתמחות , הכלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד ובתיק תכניות לימודים המקוון של משרד החינוך.• צפיתי בפעילויות המתמחה בגן ומילאתי דו"ח צפייה בשיעור.• קיימתי שיחת משוב עם המתמחה. (לא יאוחר משבוע מיום הצפייה)• תיעדתי בכתב את השיחה המקדימה, התצפית, המשוב […]

מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגשת עם המתמחה, בשעה שהקצתה לי המפקחת. בשיחה אני מקשיבה למתמחה ומשתדלת .• לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית.• לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה.• להכין אותה לקראת התצפית שלי ושל המפקחת בגןומזמינה אותה לצפות בי.• אנו ממשבות ומתעדות בכתב את עבודת המתמחה. בטופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה• מדי פעם אני […]

מפגש הכרות עם המתמחה והמפקחת

עודכנתי לגבי זכאותי לגמול כספי לפירוט לחצו כאן. הכרתי את המתמחה וערכנו תיאום צפיות.  קבעתי עם המתמחה זמני פגישה שבועיים במהלך השנה, בשעת חונכות שבועית שהקצתה לי המפקחת.  קבענו 4 תאריכי תצפית שלי בגן של המתמחה (2 תצפיות בכל מחצית).  בקשתי מהמפקחת שתדווח עלי במערכת השיבוץ (הקישורים לתהליך השיבוץ שבהמשך מיועדים למפקחת) לתהליך דיווח חונכים […]

תפקידי כגננת חונכת

לחנוך את הגננת המתמחה לאורך שנת ההתמחות• לתמוך בה מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע.• לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה ובחבירה לגננותעמיתות.• לצפות בפעילויות המתמחה מליאה, קבוצתי ופרטני, ולאפשר להלצפות בי.• למשב ולתעד בכתב את עבודתה ובכלל זה את דוחות הצפייה .• להעריך את התפתחותה המקצועית ולהיות שותפה פעילהב"הערכת אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת". בהתאם […]