תפקידי כמורה חונך

תפקידי כחונך

לחנוך את המתמחה לאורך שנת ההתמחות

  • לתמוך בו מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע.
  • לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר.
  • לצפות בשיעוריו של המתמחה ולאפשר לו לצפות בשיעורים שלי.
  • למשב ולתעד בכתב את עבודתו ובכלל זה את דוחות הצפייה בשיעוריו.
  • להעריך את התפתחותו המקצועית ולהיות שותף פעיל ב"הערכת אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת".