תפקידי כמורה חונך

תפקידי כחונך

לחנוך את המתמחה לאורך שנת ההתמחות

  • לתמוך בו מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע.
  • לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר.
  • לצפות בשיעוריו של המתמחה ולאפשר לו לצפות בשיעורים שלי.
  • למשב ולתעד בכתב את עבודתו ובכלל זה את דוחות הצפייה בשיעוריו.
  • להעריך את התפתחותו המקצועית ולהיות שותף פעיל ב"משוב אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת".

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות