תפקידי כגננת חונכת

תפקידי כגננת חונכת

לחנוך את הגננת המתמחה לאורך שנת ההתמחות
לתמוך בה מקצועית, חברתית ורגשית במפגשים מדי שבוע.
לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה ובחבירה לגננות
עמיתות.
לצפות בפעילויות המתמחה מליאה, קבוצתי ופרטני, ולאפשר לה
לצפות בי.
למשב ולתעד בכתב את עבודתה ובכלל זה את דוחות הצפייה .
• להעריך את התפתחותה המקצועית ולהיות שותפה פעילה
ב"הערכת אמצע השנה" וב"הערכה המסכמת". בהתאם למתווה
שבכלי להערכת גננות מתמחות ובכלי להערכת גננות מתמחות
בחינוך המיוחד