תנאי הסף לקורס "עובד הוראה המתחיל "

תנאי הסף לקורס "עובד הוראה המתחיל "

 

 • הוראה בפועל בבית הספר/גן
 • מינוי מורה מלווה ע"י המנהל ביה"ס / מפקחת הגן.
 • קיום מפגשי הנחיה עם עובד ההוראה מלווה בביה"ס / גן בהיקף של 20 שעות.
 • השתתפות בקורס "עובד הוראה המתחיל " במכללה או באוניברסיטה בהיקף של 30 שעות.
 • מילוי טופס הרשמה במכללה/ באוניברסיטה בה מתקיים הקורס
 • מילוי טופס הרשמה מקוון באתר משרד החינוך
 • מילוי דו"ח מפגשים של 20 שעות לווי ע"י מורה מלווה.
 • כתיבת עבודה מסכמת.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות