תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

 • ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד.
 • היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות. בשעות תקן בלבד
 • משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות.
 • מקצוע ההוראה תואם את הכשרתו של המתמחה.
 • באפשרותי למנות חונך מתאים לליווי המתמחה .

שימו לב!! תקופות אשר לא יחשבו לתקופת ההתמחות

 • מילוי מקום של חופשת לידה פחות משלושה חודשים
 • מילוי מקום יומי/ מוסד ימי מחלה
 • העסקה בחודשים יולי אוגוסט (לדוגמה- ביה"ס של החופש הגדול)

  שימו לב !!!

  מילוי מקום על בסיס שעתי- לא מוכר לסטאז'.

  רק שעות תקן – מוכרות לסטאז'.

 • לצפייה בתדריך  אלו מוסדות מוכרים להתמחות לחצו כאן
 • לצפייה בתדריך המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ד לחצו כאן.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות