תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

 • ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד.
 • היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות.
 • משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות.
 • מקצוע ההוראה תואם את הכשרתו של המתמחה.
 • באפשרותי למנות חונך מתאים לליווי המתמחה .

שים לב!! תקופות אשר לא יחשבו לתקופת ההתמחות

 • מילוי מקום של חופשת לידה פחות משלושה חודשים
 • מילוי מקום יומי/ מוסד ימי מחלה
 • העסקה בחודשים יולי אוגוסט (לדוגמה- ביה"ס של החופש הגדול)
  • להורדת קובץ המפרט אלו מוסדות מוכרים לחצו כאן
  • להורדת קובץ המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

למסגרות המוכרות לשנת תש"ף חצו כאן