תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

תנאי הסף להעסקת מורה מתמחה

  • ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד.
  • היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות.
  • משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות.
  • מקצוע ההוראה תואם את הכשרתו של המתמחה.
  • באפשרותי למנות חונך מתאים לליווי המתמחה .

שים לב!! תקופות אשר לא יחשבו לתקופת ההתמחות

  • מילוי מקום של חופשת לידה פחות משלושה חודשים
  • מילוי מקום יומי/ מוסד ימי מחלה
  • העסקה בחודשים יולי אוגוסט (לדוגמה- ביה"ס של החופש הגדול)
  • לצפייה בתדריך  אלו מוסדות מוכרים להתמחות לחצו כאן
  • לצפייה בתדריך המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ב לחצו כאן.