תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

תנאי הסף להעסקת גננת מתמחה

  • הגן מוכר על ידי משרד החינוך ויש לו סמל מוסד.
  • היקף העסקת המתמחה הוא 1/3 משרה לפחות.
  • משך עבודת המתמחה לאורך שנת ההתמחות היא 6 חודשים לפחות.
  • מקצוע ההוראה תואם את הכשרתה של המתמחה.
  • באפשרותי למנות גננת חונכת מתאימה לליווי המתמחה .

שעות מילוי מקום על בסיס שעתי לא יחשבו כהתמחות.

למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ב לחצו כאן.

למוסדות המוכרים לשנת תשפ"א לחצו כאן.

  • לצפייה בתדריך  אלו מוסדות מוכרים להתמחות לחצו כאן
  • לצפייה בתדריך המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות