תיאום צפיות חונך ומתמחה

החונך והמתמחה מתאמים בניהם

 • מהם הנושאים שיועלו לשיחה בחניכה.
 • מה כל אחד מצפה שיקרה בתהליך החניכה.
 • מתי תתבצע החניכה וכמה זמן.
 • באיזה אופן תתבצע החניכה. (מפגש פנים אל פנים, שיחות טלפון, דוא"ל וכו')
 • מהי האחריות של החונך והמתמחה בחניכה.
 • מהם הגבולות הדיסקרטיים.

ולבסוף סיכום והסכמה הדדית מה יכול להתממש בפועל מכל הצפיות ומה לא.

 • כמו כן הסברתי למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית.
 • עדכנתי את המתמחה בנהלי ביה"ס אודות:
  • בעלי התפקידים השונים בביה"ס ודרכי ההתקשרות עימם.
  • ימי הערכות וישיבות המועצה הפדגוגית. אספות הורים, ואירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר .

.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות