שיחה מקדימה לתצפית המנהל/מפקחת הגן

מטרת השיחה המקדימה

  •  קבלת מידע  מהחונך ומהמתמחה  על  השיעור ומטרותיו .
  • הצבת ציפיות מוקדמות  לקראת תהליך ההערכה וההיערכות של המתמחה לשיעור.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות