רישום לקורס "עובד הוראה ההמתחיל "

רישום לקורס "עובד הוראה ההמתחיל "

בחרו מוסד אקדמי שבו קיימים קורסים של "עובד הוראה המתחיל" המתאימים לכם.

  • התאמה לשכבת הגיל .
  • התאמה למקצועות הלימוד.
  • מבנה הקורס ופריסת השעות המתאימים לימי העבודה שלכם.
  • דרכי ההגעה למקום הקורס.

אופן ביצוע ההרשמה:

  • הסדירו את התשלום במוסד בו בחרתם
  • מלאו טופס הרשמה במכללה/ באוניברסיטה בה מתקיים הקורס
  • מלאו טופס הרשמה מקוון באתר משרד החינוך

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות