רישום לסדנת סטאז׳

רישום לסדנת סטאז׳

תנאי הסף לרישום לסדנת ההתמחות

  • בשנה הראשונה- שנת ההתמחות בתקופה של 6 חודשים רצופים לפחות, באותה שנת לימודים (או בשתי תקופות לפחות של 3 חודשים רצופים כל תקופה).
  • העבודה תהיה בתחום הדעת ובשכבת הגיל שאליו הוכשר המתמחה.
  • למקום העבודה יש סמל מוסד והוא מאושר להתמחות ע"י משרד החינוך.
  • היקף העבודה לא פחות משליש משרה.
  • מינוי חונך מתאים ללוות את המתמחה לאורך השנה.
  • השתתפות בסדנת הסטאז' בכל מהלך השנה האקדמית.

מחודש אוגוסט שלפני שנת הלימודים.

ביחידה לכניסה להוראה שבמכללה אקדמית לחינוך או באוניברסיטה.

לרשימת המכללות והקורסים לחצו כאן

סוגי סדנאות הלווי ומיקומם

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות