רישום לסדנת סטאז׳

רישום לסדנת סטאז׳

תנאי הסף לרישום לסדנת ההתמחות

 • ללומדים סדירים- אישור סיום 80% מחובות הלימודים האקדמיים לתואר ולתעודת הוראה וסיום חובות העבודה המעשית.

 

 • לבעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה- סיום  שני סמסטרים של לימודי תעודת הוראה ועמידה בחובות ההתנסות המעשית.  אישור טופס 115 מהמכללה/ מהאונברסיטה

 

 • ללומדים לתואר אקדמי ותעודת הוראה באוניברסיטה הלומדים בתוכנית M.Teach – סיום  שני סמסטרים של לימודי תעודת הוראה ועמידה בחובות ההתנסות המעשית.  אישור טופס 115 מהמכללה/ מהאונברסיטה

 

 • בעלי תואר אקדמי הלומדים לימודי תעודת הוראה במסגרת לימודי תואר שני- סיום  שני סמסטרים של לימודי תעודת הוראה ועמידה בחובות ההתנסות המעשית.  אישור טופס 115 מהמכללה/ מהאונברסיטה
 • עמידה בחובות ההתנסות המעשית.
 • עזרה ראשונה
 • זהירות בדרכים
 • בטחון ובטיחות
 • בשנה הראשונה- שנת ההתמחות בתקופה של 6 חודשים רצופים לפחות, באותה שנת לימודים (או בשתי תקופות לפחות של 3 חודשים רצופים כל תקופה).
 • העבודה תהיה בתחום הדעת ובשכבת הגיל שאליו הוכשר המתמחה.
 • למקום העבודה יש סמל מוסד והוא מאושר להתמחות ע"י משרד החינוך.
 • היקף העבודה לא פחות משליש משרה.
 • מינוי חונך מתאים ללוות את המתמחה לאורך השנה.
 • השתתפות בסדנת הסטאז' בכל מהלך השנה האקדמית.

מחודש אוגוסט שלפני שנת הלימודים.

ביחידה לכניסה להוראה שבמכללה אקדמית לחינוך או באוניברסיטה.

סוגי סדנאות הלווי ומיקומם

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות