קיבלתי תלוש משכורת

קיבלתי תלוש משכורת ראשון

 • תלוש המשכורת הוא רק באמצעות המסגרות המוכרות לסטאז'
 • קבלתי תלוש משכורת עלי לוודא שכל הנתונים בתלוש נכונים
  1. פרטים אישיים
  2. שעות הוראה
  3. דרגת שכר
  4. וותק
  5. תיאום מס הכנסה
 •  אם המשכורת משולמת על ידי משרד החינוך אוכל לצפות בתלוש המשכורת בפורטל עובדי הוראה ובסרטון הסבר על תלוש המשכורת.
 • אם נתוני המשכורת אינם תואמים את מה שסוכם פנו בכתב למזכירות ביה"ס וצרפו צילום של תלוש המשכורת.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות