קורס "עובד הוראה המתחיל "- מהו?

קורס "עובד הוראה המתחיל "- מהו?

השתתפות בקורס לעובדי הוראה מתחילים.

  • הקורס מיועד לקבוצת עובדי הוראה מתחילים בשנה שלאחר ההתמחות.
  • הקורס מתקיים במכללה או באוניברסיטה ובאחריותם בהנחיית איש סגל מקצועי בהיקף של 30 שעות.
  • הקורס מזכה את עובד ההוראה בצבירת 30 שעות לצורך דרגות הקידום.
  • הקורס מתמקד בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים ואישיים  ומטרתו היא להעמיק את  תחושת המסוגלות של המחנך בעבודת ההוראה.
  • במסגרת הקורס , יקבל עובד ההוראה המתחיל  ליווי על ידי מורה מלווה, בהיקף של 20 שעות לסיוע בהשתלבותו המיטבית במערכת החינוך.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות