קיבלתי תלוש משכורת

קבלת תלוש משכורת ראשון

  • תלוש המשכורת הוא רק באמצעות המסגרות המוכרות לסטאז'
  • קבלתי תלוש משכורת עלי לוודא שכל הנתונים בתלוש נכונים:
  • פרטים אישיים , שעות הוראה , דרגת שכר, וותק, תיאום מס הכנסה וכו'.
  • אם המשכורת משולמת על ידי משרד החינוך אוכל לצפות בתלוש המשכורת בפורטל עובדי הוראה שם גם יש הסברים על תלוש המשכורת.
  • אם נתוני המשכורת אינם תואמים את מה שסוכם פנו בכתב למפקחת וצרפו צילום של תלוש המשכורת.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות