קבלת סיסמה

קבלת סיסמה

  • אם אתם בוגרי מכללות שנתוני הכשרתם מגיעים בממשק מכללות למערכת המידע של משרד החינוך לחצו כאן וקבלו קוד וסיסמה.
  • אם אתם בוגר מכללה להוראה בישראל המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או בוגרי מכללות שהמכללה לא העבירה את נתוני ההכשרה שלהם למשרד החינוך, ומילאתם בקשה לרישום עובד הוראה במשרד החינוך.

שימו לב!
מי שאין לו הצעת עבודה ממנהל ביה"ס לא יכול למלא בקשה לרישום כעובד הוראה.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות