קבלת סיסמה

קבלת סיסמה

פנו למוקד תמיכה  של משרד החינוך הניתן הנמצא בפורטל עובדי הוראה

הטלפון הוא 6552* 

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות