הגננת החונכת צפתה בי בשנית ונתנה לי משוב

צפייה שנייה של החונכת

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפיית החונכת השנייה השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב שלאחר הצפייה הראשונה.
  • החונכת צפתה בי בפעם השנייה במחצית זאת, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור .
  • החונכת הנחתה אותי לקראת צפיית המפקחת. (צפיית המפקחת יכולה להתבצע בשיתוף עם צפיית הגננת החונכת)
  • למצגת הדרכה כהכנה לקראת התצפיות לחצו כאן
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל החונכת למעקב.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות